Ψήφισμα του Νοσοκομείου Αιγίνης "Ο Άγιος Διονύσιος" για την εκδημία του Ανδρέα Κρητικού.

Ψήφισμα Επί τη εκδημία Του Ανδρέα Κρητικού, Τέως Μέλους Δ.Σ.
Του Νοσοκομείου Αιγίνης «Ο Άγιος Διονύσιος»
Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου Αιγίνης «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» συνήλθεν εκτάκτως σήμερα 3 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, κατόπιν προσκλήσεως του Παν. Προέδρου του Ιδρύματος  π. Αμφιλοχίου Γελαδάκη, επί τω θλιβερώ αγγέλματι της εις Κύριον εκδημίας του αειμνήστου Ανδρέα Κρητικού.
Ο μακαριστός Ανδρέας Κρητικός διετέλεσεν επί σειράν ετών εκλεκτόν Μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος και ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ αυτού. Πιστόν τέκνον της τοπικής μας Εκκλησίας εδικαίωσεν με αυτήν την θυσιαστικήν του αγάπην το μεγάλον Αγαθόν Της Όντως Ζωής. Άριστος επαγγελματίας, δια το έργον και το ήθος του οποίου σεμνύνεται η νήσος μας, διακρίθηκε δια την αφειδώλευτον φιλανθρωπίαν του και την αγάπην του προς τον συνάνθρωπον.
Υπήρξεν πρότυπον συζύγου εις το πλευρόν της αειμνήστου πολυφιλήτου συζύγου του Βασιλικής. Άριστος οικογενειάρχης, δημιουργός εξαιρέτου πολυμελούς οικογενείας ανατεθραμμένης εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, πατέρας εκλεκτών και διακεκριμένων τέκνων τόσον εις τον ανά την πατρίδα μας επαγγελματικόν χώρον όσον και εις την εκπαιδευτικήν κοινότητα της νήσου μας.
Το Δ.Σ., λαβόν υπ’ όψιν την Θυσιαστικήν Διακονίαν του προς τον πάσχοντα συνάνθρωπον, την Βαθείαν Αγάπην καί τας πολυειδείς Μεγάλας Ευεργεσίας του προς το Ίδρυμά μας, ως Μέλους, ομοφώνως
Αποφασίζει

1. Να αποτίνει φόρον τιμής προς το πρόσωπόν του,
2. Να αναρτηθεί μεσίστιος επί τριήμερον η Σημαία του Ιδρύματος,
3. Να παρακολουθήσει σύσσωμον το Δ.Σ. την Εξόδιον Ακολουθίαν,
4. Να κατατεθεί χρηματικόν ποσόν από τα Μέλη του Δ.Σ. εις μνήμην   του εκδημήσαντος, δια τας ανάγκας του Ιδρύματος
και
5. Να εκφρασθούν τα θερμά συλλυπητήρια εις την οικογένειαν  του εκλιπόντος.
Ευχόμενοι  προς τον Κύριον, όπως ο Παντεπόπτης Θεός ανταποδώσει πλούσιον τον μισθόν του έργου του, καθαγιάσει τον  αγώνα του εις την άνω Ιερουσαλήμ και αναπαύσει την ψυχήν αυτού εν χώρᾳ Ζώντων και Δικαίων εις την τρυφήν του Παραδείσου και εις την αγαλλίασιν της δόξης Του.   
Δια τον σκοπόν αυτόν συνετάχθη το παρόν και υπογράφεται ως   εξής:
Ο Πρόεδρος                                                    
Παν. Αρχιμ. π. Αμφιλόχιος Γελαδάκης                
& άπαντα τα Μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png