Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ Αίγινας. Ερώτηση Ν. Σαντορινιού για την προστασία των επαγγελματικών τουριστικών σκαφών.

Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Θέμα: "Ν. Σαντορινιός: Ο θαλάσσιος τουρισμός χρειάζεται στήριξη ώστε να αποτελέσει μια επιπλέον κινητήριο δύναμη για την Οικονομία της χώρας την επόμενη μέρα. Κατάθεση ερώτησης για τη λήψη μέτρων προστασίας του κλάδου των επαγγελματικών τουριστικών σκαφών"
Η κρίση, που η πανδημία έχει προκαλέσει, δείχνει έντονα τα σημάδια της στη βιωσιμότητα πολλών επιχειρήσεων και σε μια μεγάλη γκάμα εργαζομένων, ιδίως στον τομέα του Τουρισμού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πολλά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες σκαφών αναψυχής, λόγω των περιοριστικών μέτρων και της συρρίκνωσης της τουριστικής περιόδου. Περαιτέρω και σχετικά με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων προστασίας και τη στήριξη του κλάδου, ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατέθεσε ο αρμόδιος Τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ για θέματα Ναυτιλίας, Νεκτάριος Σαντορινιός και 28 ακόμη βουλευτές.   
Όπως αναφέρεται στην ερώτηση, οι επαγγελματίες σκαφών αναψυχής είναι αντιμέτωποι με τις σοβαρές απώλειες που υφίσταται ήδη ο κλάδος, ενώ το πλήγμα αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύτερο τη θερινή περίοδο, καθώς έχει ακυρωθεί το σύνολο σχεδόν των προγραμματισμένων ναυλώσεων. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο, όμως, στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου, οι οποίες διαθέτουν μικρό αριθμό σκαφών (πολλές από αυτές ακόμη και ένα σκάφος), τα οποία διαχειρίζονται κυρίως με προσωπική εργασία των ιδιοκτητών τους και για τα οποία αποπληρώνονται δάνεια στη βάση των εσόδων από τη λειτουργίας τους. Επίσης, σοβαρά πλήττονται όμως και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ειδικά αυτές που έχουν επενδύσει τα τελευταία χρόνια στον εκσυγχρονισμό του στόλου τους.
Μπροστά σε αυτά τα προβλήματα του χώρου του θαλάσσιου τουρισμού, η Κυβέρνηση, αντί να προχωρήσει άμεσα στη λήψη μέτρων στήριξης, ακολουθώντας το παράδειγμα της Γαλλίας και της Ιταλίας, παρακολουθεί άπραγη, αγνοώντας τη δυσχερή αυτή πραγματικότητα. Όπως μάλιστα υπογραμμίζεται στην ερώτηση, στις 7 Φεβρουαρίου του 2020, και ενώ ήταν πλέον φανερό ότι η κρίση της πανδημίας ήταν προ των πυλών, εξέδωσε την υπ' αριθ. Α1018 ΥΑ (ΦΕΚ 361 Β) περί «Εξειδίκευσης και απόδειξης της πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης στις εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής», με την οποία προχώρησε στο μέτρο του διπλασιασμού του ΦΠΑ στις επαγγελματικές ναυλώσεις. Την ίδια ωστόσο περίοδο ήταν ήδη γνωστή η πρόθεση των κυβερνήσεων της Γαλλίας και της Ιταλίας να κρατήσουν, ως μέτρο στήριξης του κλάδου, τις επιχειρήσεις τουριστικών σκαφών στο χαμηλό ποσοστό του ΦΠΑ, έως ότου ξεπεραστούν οι επιπτώσεις της κρίσης. Αυτή η εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων, τη δημιουργία καθεστώτος «άνισου ανταγωνισμού» εις βάρος των επαγγελματιών του κλάδου στη χώρα μας, παράγοντας που έρχεται να προστεθεί στην ήδη δυσχερή ανταγωνιστική θέση που βρίσκονται τα ελληνικά σκάφη, λόγω του μηδενικού ΦΠΑ από σκάφη τρίτων χωρών. Τέλος, σημαντικό πρόβλημα στη ρευστότητα των επιχειρήσεων έχει δημιουργηθεί καθώς αρκετοί από τους ιδιοκτήτες των σκαφών, έχουν ήδη πληρώσει το αναλογούν ΤΕΠΑΗ για το σύνολο του έτους 2020, την ώρα που λόγω πανδημίας, έχουν αναγκαστεί να παροπλίσουν τα σκάφη τους.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, ως μέτρα στήριξης του κλάδου, προτείνει την αναστολή εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ 1018 ΦΕΚ 361/Β/7-2-2020) και τη διατήρηση των  επαγγελματικών τουριστικών σκαφών, στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ, μέχρι να αρθούν οι αρνητικές επιπτώσεις από την κρίση της πανδημίας και τουλάχιστον μέχρι τις 31/12/2020. Ακόμη ζητά την αναστολή πληρωμής του ΤΕΠΑΗ  για ολόκληρο το μήνα, κατά τον οποίο το σκάφος έχει ημέρες ακινησίας ή παροπλισμού, και τον συμψηφισμό μελλοντικών υποχρεώσεων καταβολής ΤΕΠΑΗ, με τα ήδη καταβληθέντα τέλη, για την ίδια περίοδο.
Οι παραγωγικοί κλάδοι και οι επιχειρήσεις του Τουρισμού χρειάζονται άμεση στήριξη έτσι ώστε να αποτελέσουν, για την επόμενη μέρα, μια επιπλέον κινητήριο δύναμη για την Οικονομία της χώρας. Η Κυβέρνηση οφείλει να λάβει άμεσα πρωτοβουλίες.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2020


Ερώτηση
Προς
* κ. Υπουργό Οικονομικών
* κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής


Θέμα: «Αναστολή εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης Α1018 (ΦΕΚ 361 Β / 07-02-2020) για τα επαγγελματικά τουριστικά σκάφη και αναστολή πληρωμής ΤΕΠΑΗ, ως μέτρο προστασίας του κλάδου»
Ο κλάδος των επαγγελματικών τουριστικών σκαφών είναι ένας από τους πλέον πληττόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Εκτός από το γεγονός ότι ο κλάδος υφίσταται ήδη απώλειες, καθώς η τουριστική σεζόν θα είχε ξεκινήσει, το πλήγμα αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύτερο τη θερινή περίοδο, καθώς έχει ακυρωθεί το σύνολο σχεδόν των προγραμματισμένων ναυλώσεων. Το πρόβλημα επίσης επιτείνεται από το μέγεθος της κρίσης και την εξέλιξη της πανδημίας σε μεταγενέστερο χρόνο, σε αγορές προέλευσης μεγάλου μέρους των τουριστών, όπως είναι οι ΗΠΑ και η Μ. Βρετανία.
Μεγάλο πρόβλημα εξαιτίας της κρίσης αντιμετωπίζουν κυρίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου, που διαθέτουν μικρό αριθμό σκαφών (πολλές από αυτές ακόμα και ένα σκάφος), τα οποία διαχειρίζονται κυρίως με προσωπική εργασία των ιδιοκτητών τους και για τα οποία αποπληρώνονται δάνεια, στη βάση των εσόδων από τη λειτουργίας τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι και μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου, ειδικά αυτές που έχουν επενδύσει τα τελευταία χρόνια στον εκσυγχρονισμό του στόλου τους, δεν πλήττονται σοβαρά από τις επιπτώσεις της πανδημίας.
Στις 7 Φεβρουαρίου του 2020 και ενώ ήταν πλέον φανερό ότι η κρίση της πανδημίας ήταν προ των πυλών, εκδόθηκε η υπ' αριθ. Α1018 ΥΑ (ΦΕΚ 361 Β) περί Εξειδίκευσης και απόδειξης της πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης στις εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής. Την ίδια ωστόσο περίοδο ήταν ήδη γνωστή η πρόθεση των κυβερνήσεων της Γαλλίας και της Ιταλίας να προχωρήσουν στην αναστολή του μέτρου της αύξησης του ΦΠΑ, παρά το γεγονός ότι η γεωμορφολογική τους κατάσταση τους επιτρέπει να ασκούν ευκολότερα έλεγχο για την πλεύση των σκαφών, εκτός των χωρικών τους υδάτων.
Οι εν λόγω πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν και έτσι η Γαλλική κυβέρνηση με Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών της 30 Μαρτίου του 2020 αποφάσισε την παραμονή του κλάδου στο χαμηλό ποσοστό του ΦΠΑ, έως ότου ξεπεραστούν οι επιπτώσεις της κρίσης. Αντίστοιχα, η Ιταλική κυβέρνηση δεν προχώρησε στη θεσμοθέτηση των κατάλληλων μεθόδων και μέσων για την εξακρίβωση της πλεύσης εκτός χωρικών υδάτων των τουριστικών σκαφών, μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, όπως είχε δεσμευτεί, παρατείνοντας το καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ εξαιτίας της κρίσης της πανδημίας.
Ταυτόχρονα στην Ελλάδα, αρκετά από τα επαγγελματικά σκάφη έχουν ήδη πληρώσει το αναλογούν ΤΕΠΑΗ για το σύνολο του έτους 2020, ενώ ταυτόχρονα έχουν αναγκαστεί να παροπλίσουν τα σκάφη τους λόγω της πανδημίας.
Επειδή, ο κλάδος των επαγγελματικών τουριστικών σκαφών αναψυχής διέρχεται μία άνευ προηγουμένου κρίση εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, η οποία απειλεί με εξαφάνιση μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων,
Επειδή, ο ανταγωνισμός που δέχεται ο κλάδος, είτε με αθέμιτες πρακτικές, είτε λόγω του μηδενικού ΦΠΑ από σκάφη τρίτων χωρών, είναι μεγάλος,
Επειδή, η διατήρηση του χαμηλού ποσοστού ΦΠΑ, χαμηλότερου από το «χαμηλό» ποσοστό των ελληνικών τουριστικών σκαφών, από τις κυβερνήσεις της Ιταλίας και της Γαλλίας, δημιουργεί καθεστώς άνισου ανταγωνισμού εις βάρος των επαγγελματιών του κλάδου στη χώρα μας,  
Επειδή, το αναλογούν ΤΕΠΑΗ πληρώθηκε από τους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής προ της εκδήλωσης της πανδημίας και σήμερα οι προοπτικές για τη δραστηριοποίηση των σκαφών είναι ιδιαίτερα αρνητικές,


Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:


1 . Προτίθεται η Κυβέρνηση να προχωρήσει στην αναστολή της εφαρμογής της ΥΑ 1018 (ΦΕΚ 361/Β/7-2-2020) και γενικότερα να ενεργήσει ώστε να διατηρηθεί το χαμηλό ποσοστό ΦΠΑ για τα επαγγελματικά τουριστικά σκάφη, όπως έκαναν οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Ιταλίας, έως ότου αρθούν οι αρνητικές επιπτώσεις από την κρίση της πανδημίας και τουλάχιστον μέχρι τις 31/12/2020;
2. Προτίθεται η Κυβέρνηση να προχωρήσει στην αναστολή της πληρωμής του ΤΕΠΑΗ για ολόκληρο το μήνα για τα επαγγελματικά τουριστικά σκάφη που βρίσκονται σε ακινησία ή παροπλισμό για το έτος 2020, ως ένα μέτρο ενίσχυσης του κλάδου προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας;
3. Προτίθεται η Κυβέρνηση να συμψηφίσει μέλλουσες υποχρεώσεις καταβολής ΤΕΠΑΗ με τα ήδη καταβληθέντα τέλη, ιδιαίτερα για την περίοδο που τα σκάφη βρίσκονται σε ακινησία ή παροπλισμό;


Οι ερωτώντες Βουλευτές
Νεκτάριος Σαντορινιός


Αναγνωστοπούλου Σία
Αλεξιάδης Τρύφωνας
Αυλωνίτης Αλέξανδρος- Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Γιαννούλης Χρήστος
Γκιόλας Γιάννης
Δρίτσας Θοδωρής
Ζαχαριάδης Κώστας
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψιανιώτης  Μανώλης
Καλαματιανός Διονύσης
Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Μάλαμα Κυριακή
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μπουρνούς Γιάννης
Νοτοπούλου Κατερίνα
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Πούλου Γιώτα
Ραγκούσης Γιάννης
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκούφα Μπέττυ
Συρμαλένιος Νίκος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png