Πρόσκληση Πρώτης Γενικής Τακτικής Συνέλευσης έτους 2020 Ναυτικού Ομίλου Αίγινας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Ο.Αίγινας αποφάσισε σύμφωνα με συνεδρίασή του και όπως προβλέπει το Καταστατικό του, άρθρο 14 παρ 14.2 και 14.3 την σύγκληση Πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Α. στον Λιμενοβραχίονα Αίγινας "ΚΕ" το Σάββατο 18 Ιουλίου 2020 , ώρα 11:00 π.μ. προς συζήτηση και λήψη απόφασης με τα πάρα κάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ έτους 2019.
2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Διαχειριστικής περιόδου 1/1/2019 εως 31/12/2019  Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγής του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής  Επιτροπής απο κάθε ευθύνη.
3. 'Εγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων- Εξόδων 2020  η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός των Ταμειακώς  εντάξει μελών.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 26 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα της ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Ν.Ο.Αίγινας          Η Γενική Γραμματέας
Πτερούδης Νικόλαος                     Στάθη Μαργαρίτα

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png