Έναρξη υποβολής αιτημάτων πληρωμής στο πλαίσιο υλοποίησης της 1ης Πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων του Τ.Π. CLLD/LEADER.

Δελτίο Τύπου. Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής.
Στο πλαίσιο υλοποίησης της 1 ης Πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 με τίτλο «Πολιτισμός και Περιβάλλον ΕΝ ΠΛΩ 2014-2020» ενεργοποιήθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήματος πληρωμής από τους δικαιούχους, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΠΣΚΕ. Οι δικαιούχοι της 1ης Πρόσκλησης έχουν ενημερωθεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος και τους έχει αποσταλεί σχετικό υλικό. Τα αιτήματα πληρωμής υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 13214/30-11-2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι ορισμένοι δικαιούχοι έχουν ξεκινήσει την υλοποίηση των πράξεων, το Δίκτυο Νήσων Αττικής, υπολογίζει να λάβει αιτήματα πληρωμής συνολικής δημόσιας δαπάνης, περίπου 370.000,00 € μέχρι το τέλος Μαΐου.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png