Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας. Δελτίο Τύπου για την αύξηση τελών ελλιμενισμού στα μικρά σκάφη, 0-7 μέτρα.

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν έκδοσης της Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ. 3113.11/48682/21 (ΦΕΚ 3013Β’/8-7-2021) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου που αφορά στην Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8122.1/29/2014/ 16.07.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και
Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων» (Β’ 2032), η Χρέωση ετήσιων τελών ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση των Μικρών σκαφών (του ν. 4256/2014) αυξήθηκε από 11€ ανά μέτρο το χρόνο στα 30€ ανά μέτρο το χρόνο.

Κατόπιν τούτου, η υπηρεσία μας, με το υπ’ αρ. πρωτ. 1554/13-07-2021 έγγραφό της έκανε αίτηση, τόσο στον Υπουργό Οικονομικών όσο και στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, για επανεξέταση της εν λόγω απόφασης λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας εξαιτίας της πανδημίας covid-19 και των επιπτώσεων της.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Θεριανός Ν. Στυλιανός

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png