Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Ανδρέα Δ. Καψάλη.

Σύλλογος Φίλων του Ιδρύματος Ανδρέα Δ. Καψάλη και Δημητρίου και Φλώρας Καψάλη. Ανακοίνωση.

Σας γνωρίζουμε ότι μετά τις αρχαιρεσίες της 1ης Αυγούστου 2021 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ του Συλλόγου "Φίλων Ιδρύματος Ανδρέα Δ. Καψάλη και Δημητρίου και Φλώρας Καψάλη".

Πρόεδρος: Αλεξίου Σίλα
Αντιπρόεδρος:  Γρυπαίου Παναγιώτα
Γενική Γραμματέας: Χατζίνα Κωνσταντίνα
Ταμίας: Κουνελάκη Ελένη
Έφορος: Μπήτρος Γιώργος
Μέλος: Ρουσσέα – Κουντράρου Σταυρούλα
Μέλος: Στάθη – Χατζίνα Δήμητρα

Για το Δ.Σ.

Η πρόεδρος   Η Γεν. Γραμματέας
Σίλα Αλεξίου  Κωνσταντίνα Χατζίνα