Πρόσκληση 2ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2021, του Ναυτικού Ομίλου Αίγινας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Ο.Αίγινας αποφάσισε σύμφωνα με συνεδρίασή του και όπως προβλέπει το Καταστατικό του, άρθρο 15 παρ 15.1, 15.2 και άρθρο 16, 16,1 την σύγκληση 2ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του στις εγκαταστάσεις του στον Λιμενοβραχίονα  Αίγινας στο <ΚΕ> το Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021 ,ώρα 11:30 πμ προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πάρα κάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1/ Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης και Γραμματέα
2/ Απολογισμός πεπραγμένων Διοίκησης από 1/1/2021 εως 31/8/2021
3/ Έγκριση οικονομικού απολογισμού από 1/1/2021 εως 31/8/2021, Ανάγνωση έκθεσης εξελεγκτικής
 επιτροπής και απαλλαγής της Διοίκησης και της εξελεγκτικής επιτροπής από κάθε ευθύνη
4/ Εκλογή 2 μελών εφορευτικής επιτροπής
5/ Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Προέδρου ,μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής
Στην Εφορευτική Επιτροπή προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος ως δικαστικός αντιπρόσωπος που ορίζεται
από τον δικηγορικό σύλλογο Πειραιά ύστερα από αίτηση του ΝΟΑ όπως ορίζει ο Ν 4716 ΦΕΚ Α/181/18-9-2020

Η Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός των Ταμειακώς Εντάξει Μελών σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 10  Οκτωβρίου 2021  και ώρα 11:30 πμ στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα της ημερησίας διάταξης,στην περίπτωση αυτή η Γ,Σ βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως των παρευρισκομένων μελών.

Ο Πρόεδρος του Ν.Ο.Αίγινας        Ο Γενικός Γραμματέας
Πτερούδης Νικόλαος                  Στάθη Μαργαρίτα

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png