Η Δημοτική Παράταξη "Αίγινα-Ώρα Συνεργασίας" για τα κληροδοτήματα.

Αίγινα-Ώρα Συνεργασίας. ΔελτίοΤύπου.
Η υπάρχουσα κατάσταση των κληροδοτημάτων του Δήμου Αίγινας και προτάσεις επί αυτών
Η καταγραφή και ορθή διαχείριση της λειτουργίας των κληροδοτημάτων αποτελεί βασική προτεραιότητα , όχι μόνον σε τοπικό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Με σειρά νόμων, όπως του 2039/39 , η Πολιτεία τονίζει ότι «η πιστή και επακριβής εκτέλεση της βουλήσεως των διαθετών και των δωρητών , δια της οποίας διατίθενται περιουσιακά στοιχεία δια κληρονομιάς, κληροδοσίας, υπέρ του Δήμου ή χάριν κοινωφελών σκοπών , αποτελεί υποχρέωση του δήμου» . Επιπρόσθετα , ορίζει ξεκάθαρα ότι , πέραν της υποχρέωσης του δήμου για την ευθύνη και την εποπτεία των κληροδοτημάτων, ο δήμος οφείλει να τηρεί μητρώο αυτών και να έχει ανά πάσα στιγμή γνώση της οικονομικής κατάστασης και των δραστηριοτήτων τους. Ως εκ τούτου, η βούληση των διαθετών πρέπει να είναι απολύτως σεβαστή και η τοπική κοινωνία της Αίγινας να απολαμβάνει τις δωρεές των ευεργετών της. Επιθυμία όλων είναι να αποδίδεται η ανάλογη τιμή και ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους που είχαν όραμα την πρόοδο του τόπου τους και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

 Συμπληρωματικά, πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο διαφάνειας , ενημέρωσης και λογοδοσίας έναντι των δικαιούχων. Η διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας των κληροδοτημάτων υπόκειται, εκτός από τους κανόνες διαχείρισης αλλότριας περιουσίας, και στους κανόνες της επιχειρηματικής λογικής , καθώς αυξάνει την κεφαλαιακή αξία και των εισοδηματικών αποδόσεων της περιουσίας αυτής. Άρα , η Επιτροπή οφείλει να λειτουργεί και με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια για την αποτελεσματική πάντα διαχείριση αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Η ταξινόμηση των ακινήτων και η δημιουργία φακέλων για την παρακολούθηση της χρηστής αξιοποίησης τους (εισροές – εκροές) είναι αναγκαία.

 Τα ακίνητα ανήκουν , κατά κύριο λόγο, στις εξής 4 κατηγορίες: 1) Ολόκληρα ακίνητα διατηρητέα, τα οποία είναι σε κεντρικά σημεία, 2) αδόμητα οικόπεδα, 3) μεμονωμένα διαμερίσματα, διάσπαρτα στην Αθήνα και 4) συν-ιδιόκτητα ακίνητα.
 Πολιτική μας είναι η μη εκποίηση των ακινήτων, αλλά η μέγιστη αξιοποίησή τους. Αναφέρουμε ότι για τα διατηρητέα ακίνητα διενεργείται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός ώστε να αναδειχτεί μειοδότης και μακροχρόνιος μισθωτής και το αποτέλεσμα αυτού εγκρίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών ή την Περιφέρεια . Ο μισθωτής αναλαμβάνει κάποιες υποχρεώσεις και δαπάνες, όπως η συναινετική ή δικαστική απομάκρυνση των παλαιών μισθωτών, η σύνταξη μελετών ανάπλασης και εκσυγχρονισμού του κτιρίου , η εξασφάλιση αδειών από τους αρμόδιους φορείς , η καταβολή του μισθώματος και η συντήρηση του κτιρίου , καθ’ όλη τη μισθωτική διάρκεια που διαρκεί από 15-20 έτη με δυνατότητα ανανέωσης.

 Για τα αδόμητα ακίνητα, η αξιοποίηση γίνεται μέσω της αντιπαροχής, μετά τη διενέργεια δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού.

 Οι μεμονωμένες κατοικίες, γραφεία ή καταστήματα εκμισθώνονται με διενέργεια δημοσίων πλειοδοτικών διαγωνισμών, αφού έχουν προηγουμένως επισκευαστεί.
 Δυστυχώς, ανακύπτουν προβλήματα κατά την αξιοποίηση των ακινήτων:

1. Πολεοδομικής φύσεως
2. Νομικής φύσεως
3. Αναγκαστικές παρατάσεις μισθώσεων , ιδίως καταστημάτων
4. Χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία έγκρισης από ΥΠ.ΟΙΚ. λόγω ελλείψεων προσωπικού

Ο Δήμος Αίγινας έχει την τύχη και την ευλογία να έχει στη διάθεσή του πολλά κληροδοτήματα , ακίνητα και εκτάσεις , τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος των συμπολιτών μας. Κάθε κληροδότημα έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες , απαιτήσεις , χρήσεις , υποχρεώσεις που ακολουθούν το πνεύμα του κληροδότη.

Δυστυχώς, σε πολύ πρόσφατη αυτοψία μας σε τρία από τα κληροδοτήματα του Δήμου Αίγινας στο κέντρο της πόλεως των Αθηνών, αντικρίσαμε εικόνες ντροπής-εικόνες που παραβιάζουν τη θέληση των κληροδοτών και στερούν από την Αίγινα σημαντικούς πόρους. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτοψία μας σε κληροδοτήματα επί της οδού Σόλωνος 40 , Ζωοδόχου Πηγής 35 και Νίκης 22 παρατηρήσαμε την άθλια κατάσταση των κτισμάτων: Σε κακή κατάσταση, με μούχλα, ζωγραφισμένα με άθλια γκράφιτι, υλικές ζημιές και φθορές σε όλη τους την έκταση. Το κληροδότημα επί της οδού Νίκης 22 στο Σύνταγμα είναι ετοιμόρροπο! Μέχρι και προστατευτικά δίχτυα έχουν τοποθετηθεί για να μην αποκολληθεί κανένας σοφάς και τραυματιστεί άνθρωπος! Εικόνα πλήρους απαξίωσης, εγκατάλειψης και αδιαφορίας. Αξίζει αυτό στον λαό της Αίγινας;

Το παρόν δελτίο τύπου αποτελεί μια συνοπτική αλλά έγκυρη παρουσίαση των στοιχείων των κληροδοτημάτων , ώστε να γίνουν γνωστά τα ιδιαίτερα στοιχεία αυτής της περιουσίας των δήμων που ονομάζεται «Κληροδότημα». Αν και τα στοιχεία διαφοροποιούνται σε βάθος χρόνου, αν οι δημοτικές αρχές ενδιαφέρονται για τη χρηστή αξιοποίηση αυτών, οφείλουν κατ’ εμέ να πράξουν τα ακόλουθα:
1. Κάθε κληροδότημα χαρακτηρίζεται από τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται , τις επιλογές χρήσης του , την αξία του , τα επιμέρους προβλήματά του ( νομικά, πολεοδομικά, ιδιοκτησιακά , τεχνικά κλπ) . Όλα αυτά τα στοιχεία θα καθορίσουν τη στρατηγική διαχείρισης των ακινήτων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα , αξιοποίησης και ενημέρωσης των όποιων δυνητικά ενδιαφερομένων,
2. Να ανατεθεί το θέμα «Κληροδότημα» σε ένα εξωτερικό Νομικό Σύμβουλο, που θα μπορεί να υλοποιήσει την ενοποίηση των επιμέρους κληροδοτημάτων και να ενημερώνει την Επιτροπή κάθε φορά για τις όποιες δυνατότητες αξιοποίησης υπάρχουν, έτσι ώστε να επιτύχουμε τα μέγιστα οφέλη σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Σε συνεργασία μαζί του , η Επιτροπή Κληροδοτημάτων θα αποφανθεί προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί και τι μορφή αξιοποίησης των ακινήτων επιθυμεί να έχει.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Αίγινα-Ώρα ΣυνΕργασίας»
Φίλιππος Τζίτζης


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png