Ενημέρωση για τα "Οχυρά", από την Κοινότητα Πέρδικας και την Ομάδα Πρωτοβουλίας Συλλόγων και Κατοίκων της Αίγινας.

Δελτίο Τύπου.
Η συλλογή υπογραφών διαμαρτυρίας για την "αξιοποίηση" των Οχυρών της Πέρδικας, υπήρξε απόλυτα επιτυχημένη. Ο αριθμός τους έχει ξεπεράσει τις 1600 και σε αυτές προστίθεται  η στήριξη που προσφέρει το σύνολο  των μαζικών φορέων της Αίγινας.

Η ομάδα από εκπροσώπους των Συλλόγων συνεργάζεται με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέρδικας με στόχο το συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών και την συλλογή και επεξεργασία στοιχείων προκειμένου να χαρακτηριστεί η περιοχή των Οχυρών ως Τόπος Ιστορικής Μνήμης και να διασωθούν οι Αρχαιότητες και το Φυσικό Περιβάλλον.

Συντάχθηκε κείμενο το οποίο κατατέθηκε στον Δήμαρχο της Αίγινας κατά την πρόσφατη συνάντηση της Τρίτης 8ης Μαρτίου 2022 και απεστάλη στον Κύριο Πρωθυπουργό, τους αρμόδιους Υπουργούς, την Περιφέρεια, την Βουλή και τους Αρχηγούς Κομμάτων. Κατά την συνάντηση αυτή προτάθηκε στον Δήμαρχο και έγινε αποδεκτό η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίτης 1ης Μαρτίου να κατατεθεί την 10η Μαρτίου, ημερομηνία λήξης της κατάθεσης των προσφορών, στην Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πέρδικας.
Η Ομάδα Πρωτοβουλίας Συλλόγων και Κατοίκων της Αίγινας.
Για επικοινωνία: email:     Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Άμεση ανάγκη για ρύθμιση όρων προστασίας του περιβάλλοντος, των αρχαιολογικών ευρημάτων, των Οχυρών του Πολεμικού Ναυτικού
και της Σκοτεινής Κάμερας στην ΠΕΡΔΙΚΑ της ΑΙΓΙΝΑΣ

Δημοσιεύτηκε την 19.01.2022 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Αξιοποίηση του Ακινήτου «Πέρδικα» της Υπηρεσίας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιούσιας Ένοπλων Δυνάμεων (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ), σχετικά με την υποβολή προτάσεων αξιοποίησης του ακινήτου «Πέρδικα» στη νησί Αίγινα Αττικής, με εμβαδόν  330.215,86 τ.μ. ιδιοκτησίας του «Ταμείου Εθνικού Στόλου»  (Τ.Ε.Σ.).

Η ως άνω πρόσκληση, προσδιορίζει την κατ’ εκτίμηση της Υ.Π.Α.Α.Π.Ε.Δ. ωφέλεια του Τ.Ε.Σ στο ποσό των 1.000.000 ΕΥΡΩ ετησίως, μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης έως 99 ετών, με την ένταξη του εν λόγω ακίνητου στις στρατηγικές επενδύσεις και προς τούτο αποσκοπεί στην «συλλογή προτάσεων για την βέλτιστη αξιοποίηση του ακίνητου ενόψει της διαμόρφωσης Προκήρυξης Πλειοδοτικού Διαγωνισμού».

Η πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική, αλλά διερευνητική και συνεπώς δεν πληροί τους όρους του άρθρου 11 του Ν.4407/2016, όμως δεν δικαιολογείται να μην αναφέρει βασικούς χωροταξικούς και πολεοδομικούς όρους για την επιτρεπομένη χρήση του ακινήτου και του όρους δόμησης, την ανάγκη συντήρησης και επισκεψιμότητας των εγκατεστημένων σε αυτό υπέργειων και υπόγειων στρατιωτικών οχυρωματικών εγκαταστάσεων, ιερών ναών και λοιπών κτισμάτων καθώς και της Αιγινήτικης Σκοτεινής Κάμερας.
Πέραν τούτων η περιγραφική της έκτασης του ακινήτου είναι ανακριβής και υπολείπεται κατά 19.291 τ.μ. Όπως επιβεβαιώθηκε από την απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών 368/2018, την οποία ασφαλώς γνωρίζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η Υ.Π.Α.Α.Π.Ε.Δ. η έκταση 349,507  στρεμμάτων στη θέση ΠΕΡΔΙΚΑ ΑΙΓΙΝΑΣ αποκτήθηκε από το ΤΕΣ με αναγκαστική απαλλοτρίωση, που κηρύχθηκε διαδοχικά με το β.δ. της 21-12-1936 (ΦΕΚ Α 555/24-12-1936) έκτασης 337,507 στρεμμάτων και το β.δ. της 31-5-1939 (ΦΕΚ Α 237/15-6-1939) 12 στρεμμάτων, «για λόγους δημοσίας ανάγκης και δη τις ανάγκες του τότε Βασιλικού Ναυτικού, την οργάνωση της τοπικής επάκτιας άμυνας και την ανέγερση στρατιωτικών κτισμάτων». Είναι αξιοσημείωτο ότι το ίδιο ακίνητο προσφέρθηκε προς αξιοποίηση με την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος της 21/07/2014, που το χαρακτήριζε  ως «αρχαιολογικού ενδιαφέροντος» και έκτασης 350.000 τ.μ., ενώ στην Πρόσκληση της  19.01.2022  η προς αξιοποίηση έκταση είναι 330.215,86 τ.μ. και αποσιωπάται το αρχαιολογικό ενδιαφέρον αυτής και η πολεοδομική κατάσταση των λοιπών 19.291 τ.μ. της απαλλοτριωθείσας έκτασης. Να σημειωθεί επίσης ότι στην εν λόγω έκταση έχουν ήδη ανασκαφεί δυο μυκηναϊκοί τάφοι και έχουν ανευρεθεί κτερίσματα, ενώ η θαλάσσια περιοχή που εφάπτεται της νότιας πλευράς της χερσονήσου έχει οριοθετηθεί από το ΥΠΠΟ «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως διαπιστώνεται στο συνημμένο στην πρόσκληση τοπογραφικό. Τέλος, δεν λαμβάνει υπόψιν την από 30/09/2014 και υπ’αριθ. 149/2014 ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αίγινας με την οποία εκφράζεται η πλήρης αντίθεση του Δήμου σε αυτού του είδους την «αξιοποίηση» της περιοχής των οχυρών. Με τις ως άνω ουσιώδεις πλημμέλειες καλούνται σε διάστημα μικρότερο των δύο (2) μηνών (από την 19.01.2022 κατά την οποία δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση, έως την 10.03.2022 καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων) οι αιτούντες, ενδιαφερόμενοι στρατηγικοί επενδυτές,  να υποβάλουν μεταξύ άλλων:
  • Επιθυμητή χρήση ακινήτου (συμπεριλαμβάνοντας το θεσμικό πλαίσιο επιτρεπόμενων χρήσεων γης και όρων δόμησης - κάλυψης)
  • Ύψος σχεδιαζόμενης επένδυσης
  • Χρονική διάρκεια μίσθωσης με βάση τα σενάρια αξιοποίησης
  • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εργασιών και πιθανές διακριτές φάσεις
  • Τεχνικοοικονομικές μελέτες των σεναρίων αξιοποίησης, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των προτεινομένων επενδυτικών σχεδίων, λαμβάνοντος υπόψη το ετήσιο μίσθωμα.
Ο επιχειρούμενος σχεδιασμός «στρατηγικής επένδυσης» με την «αξιοποίηση» του ακινήτου του Τ.Ε.Σ. θέτει σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον και θίγει όλους τους κατοίκους της Αίγινας, την Εκκλησία αλλά και κάθε Έλληνα πολίτη για τους εξής λόγους:

1. Δεν υπήρξε καμία πρότερη ενημέρωση και επικοινωνία με τον αρμόδιο Δήμο Αίγινας για την επικείμενη αξιοποίηση του ακινήτου και τους απαραίτητους χωροταξικούς κανόνες.
2. Δεν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία απαλλοτριώσεων νόμιμες διαδικασίες αλλαγής χρήσης, δεδομένου ότι η απαλλοτρίωση έχει πραγματοποιηθεί αποκλειστικά «για λόγους δημοσίας ανάγκης και δη τις ανάγκες του τότε Βασιλικού Ναυτικού, την οργάνωση της τοπικής επάκτιας άμυνας και την ανέγερση στρατιωτικών κτισμάτων».
3.  Ανακοινώνεται πλήρης έλλειψη πολιτικής για την προστασία του σπάνιου φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της ακατοίκητης χερσονήσου στον κόλπο του λιμανιού του οικισμού της Πέρδικας της Αίγινας, ώστε να διατηρηθούν και αναδειχθούν: α) το τοπίο με  το εξαιρετικό ανάγλυφο στον Αργοσαρωνικό, β) η ποικίλη βραχώδης ακτογραμμή, γ) η βιοποικιλότητα όπου, μεταξύ άλλων, στους απόκρημνους νοτιοδυτικούς βράχους ενδημούν πληθυσμοί θαλασσίων πτηνών, δ) τα πολιτιστικού ενδιαφέροντος κτίσματα των ναϋδρίων  Αγίου Σώζοντος, Αγίας Μαρίνας και Αγίας Παρασκευής, καθώς και της Σκοτεινής Κάμερας της Αίγινας στο ακρωτήριο της χερσονήσου, ε) τα αρχαιολογικά  ευρήματα, και στ) τα ιστορικού ενδιαφέροντος οχυρά του Πολεμικού Ναυτικού και τα λοιπά μικρού όγκου λίθινα κτίσματα.
4. Αποσιωπώνται οι ελλείψεις χωροταξικού σχεδιασμού και υποδομών κοινής ωφέλειας στην κοινότητα της Πέρδικας και της Αίγινας γενικότερα, αφού, όπως είναι γνωστό, είναι ανεπαρκείς οι υπάρχουσες υποδομές ύδρευσης, αποχέτευσης, αποκομιδής απορριμμάτων, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, οδικού δικτύου και χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, ενώ δεν υφίσταται χωροθέτηση παραλίας λουομένων. Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι το λιμάνι της Πέρδικας και η πρόσφατη επέκτασή του δεν συνοδεύονται από την χωροθέτηση παραλίας λουομένων, η οποία θα είναι ασφαλής και δεν θα εμποδίζει τον ελλιμενισμό των σκαφών.  
5.  Διακηρύσσει, δια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ότι δεν υφίσταται αναπτυξιακή πολιτική και άποψη για το είδος της επιδιωκόμενης στρατηγικής επένδυσης, κατά παράβαση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 106 του Συντάγματος για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος με την εξασφάλιση οικονομικής ανάπτυξης,  η οποία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή της εθνικής οικονομίας,  καθώς και του άρθρου 24 του Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας και της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του Κράτους για την χωροταξική πολιτική.

Τα ανωτέρω δε  επιβεβαιώνονται από:

α) την ανακοίνωση μέσω της Πρόσκλησης ότι θα διαμορφωθεί πολιτική για τον σχεδιασμό Προκήρυξης Πλειοδοτικού Διαγωνισμού μιας Στρατηγικής Επένδυσης με βάση τις αιτήσεις ενδιαφερομένων - αιτούντων υποψηφίων επενδυτών, οι οποίοι, με μόνη βάση το σκαρίφημα του τοπογραφικού διαγράμματος της Πρόσκλησης, θα καταθέσουν μελέτες με προτάσεις χρήσεων γης και όρων δόμησης, καθώς και οικονομοτεχνικές μελέτες της επένδυσης και της βιωσιμότητας της,  μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες.  
β) το ανέφικτο της πληρότητας των προτάσεων και των μελετών των αιτούντων, ενδιαφερόμενων επενδυτών, άλλως την αναμενόμενη προχειρότητα  αυτών, λόγω της προθεσμίας υποβολής τους, εκτός εάν ήδη υπάρχουν και απλώς θα ανακοινωθούν.
γ) την δημόσια υπόσχεση ότι η πολιτεία θα θεσμοθετήσει το «επιθυμητό θεσμικό πλαίσιο χρήσεων γης και όρων δόμησης», το οποίο θα προταθεί από τους ενδιαφερόμενους.
δ) την έλλειψη προστασίας του οικονομικού συμφέροντος του δημοσίου και συγκεκριμένα του Τ.Ε.Σ., αφού δεν προβλέπεται υποχρέωση του επενδυτή/ μισθωτή για την αναπροσαρμογή του ετησίου μισθώματος, επιπροσθέτως του κατ’ εκτίμηση ετησίου μισθώματος του 1.000.000 ΕΥΡΩ, όταν μάλιστα η μίσθωση προβλέπεται να διαρκέσει έως 99 έτη.
ε) το ενδεχόμενο να «φωτογραφείται» ο επενδυτής που θα επιλεγεί τελικά μετά από τον Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, μια που θα υιοθετηθούν οι προτάσεις συγκεκριμένου επενδυτή.

Όλα τα ανωτέρω καθιστούν την Πρόσκληση πολλαπλώς επιλήψιμη τόσο από νομική άποψη, όσο και από άποψη αναπτυξιακής, οικονομικής και περιβαλλοντικής πολιτικής αλλά και πολιτικής προστασίας των αρχαιοτήτων και των νεωτέρων ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων.

Πέραν τούτων καθίσταται εμφανής η αβελτηρία της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., η όποια  υπάγεται   απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, να προάγει το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο των άρθρων 9 έως 16 του Ν.4407/2016 και κυρίως  των διατάξεων του άρθρου 24 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 106  παρ. 1 και 2 του Συντάγματος.

Προτάσεις προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος των Οχυρών του Πολεμικού Ναυτικού στην θέση ΠΕΡΔΙΚΑ της Αίγινας.

Το τοπίο των ακτών  της Νοτιοδυτικής Αίγινας,  η βιοποικιλότητα της χερσονήσου της Πέρδικας με τα οχυρά του Πολεμικού Ναυτικού, τα λίθινα κτίσματα, την Αιγινήτικη Σκοτεινή Κάμερα, των ναϋδρίων Αγίου Σώζοντος, Αγίας Μαρίνας και Αγίας Παρασκευής και τις αρχαιότητες για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η αρχαιολογική έρευνα - ενώ ήδη ευρήματα παλαιότερων ανασκαφών ευρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αίγινας - αποτελούν σύμπλεγμα φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, το οποίο επιβάλλεται να προστατευτεί ως αγαθό δημοσίου συμφέροντος. Η ενδεχόμενη «στρατηγική επένδυση» με συγκρότημα κατοικιών ή/και  ξενοδοχεία ή/και ποικίλες υποδομές αναψυχής και εστίασης κλπ, χωρίς την εκ των προτέρων εφαρμογή συγκεκριμένου κανονιστικού πλαισίου, θα αλλοιώσει το τοπίο και την βιοποικιλότητα της χερσονήσου και τον μέχρι σήμερα διαμορφωμένο οικιστικό χαρακτήρα της περιοχής και θα καταστρέψει μία από τις ελάχιστες τοποθεσίες της Αίγινας, όπου διασώθηκε η βιοποικιλότητα, το φυσικό ανάγλυφο και οι ακτές.    

Στο πλαίσιο αυτό η αξιοποίηση του ακίνητου του Τ.Ε.Σ. πρέπει να σχεδιαστεί με ευθύνη της Πολιτείας, ώστε να ορισθούν οι χρήσεις γης και λοιποί πολεοδομικοί και χωροταξικοί κανόνες, που θα επιτρέπουν χρήσεις γης  προσαρμοσμένες στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των αρχαιoλογικού, ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος  εγκαταστάσεων στο ακίνητο.

Για το σκοπό αυτό προτείνεται η άμεση κίνηση των διαδικασιών πού προβλέπει ο νόμος  για τα εξής:

Ι  Χαρακτηρισμός των οχυρών του Πολεμικού Ναυτικού και των λίθινων κτισμάτων ως διατηρητέων ιστορικών μνημείων.
ΙΙ  Διεξαγωγή αρχαιολογικής έρευνας για τον εντοπισμό αρχαιοτήτων και λήψη μέτρων για την  προστασία τους.  
ΙΙΙ Μελέτη των αναγκαίων μέτρων συντήρησης των οχυρών του Πολεμικού Ναυτικού και των λίθινων κτισμάτων ως αξιοποιήσιμων επισκέψιμων χωρών ιστορικού ενδιαφέροντος με προσδιορισμό της επιτρεπόμενης χρήσης αυτών και του περιβάλλοντος χώρου τους.
ΙV Μελέτη της βιοποικιλότητας της χερσονήσου των οχυρών του Πολεμικού Ναυτικού και των μέτρων προστασίας και ανάδειξης τους.
IV Χαρακτηρισμός της Σκοτεινής Κάμερας και των ναϋδρίων Αγίου Σώζοντος, Αγίας Μαρίνας και Αγίας Παρασκευής ως έργων πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
VΙ Μελέτη των αναγκαίων μέτρων συντήρησης και ανάδειξης της Σκοτεινής Κάμερας και του περιβάλλοντος χώρου ως επισκέψιμου με πολιτιστικό ενδιαφέρον.
VΙΙ Προσδιορισμός των προσβάσεων στα διατηρητέα οχυρά, στα λίθινα κτίσματα, στην Σκοτεινή Κάμερα, στα ναϋδρια Αγίου Σώζοντος, Αγίας Μαρίνας και Αγίας Παρασκευής, στις αρχαιότητες και στις ακτογραμμές της χερσονήσου με χάραξη οδών περιπάτου, θέσεων ανάπαυσης  κλπ.

==============

Η κοινότητα της Πέρδικας την 10.11.2022 ενημέρωσε τους κατοίκους σε ανοικτή συγκέντρωση για το περιεχόμενο της Προκήρυξης και όλοι οι παριστάμενοι εξέφρασαν την ανησυχία τους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αίγινας με την απόφαση του με αρ.23/2022 της 15.02.2022 επικαιροποίησε την απόφασή του με αρ.149/2014 και αντιτίθεται στην επικειμένη αξιοποίηση.  Ειδικότερα με την απόφαση αυτή ο Δήμος «καλεί την πολιτεία να αποδώσει ή παραχωρήσει δωρεάν το χώρο αυτό στο Δήμο Αίγινας για να αναδειχθεί ως χώρος ιστορικής μνήμης, στην αντίθετη δε περίπτωση ο Δήμος θα πρέπει να διερευνήσει την δυνατότητα νομικής διεκδίκησης».

Πλήθος κατοίκων της Αίγινας υπογράφουν Έκκληση προς τους αρμοδίους Υπουργούς, την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο της Αίγινας για την λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος των Οχυρών του Πολεμικού Ναυτικού στην χερσόνησο της Πέρδικας.
  • Με το παρόν εκθέτουμε τα προβλήματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τις Προτάσεις μας για την προστασία του σπάνιου φυσικού και  ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
  • Επιθυμούμε την πρόοδο της Αίγινας με διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, των οικισμών και της πολιτιστικής  κληρονομίας της.
  • Σας καλούμε να προβείτε στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες.
Το παρόν υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητος Πέρδικας-Αίγινας σε συνεργασία με επιτροπή τοπικών φορέων και κατοίκων της Αίγινας.
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png