Ο Βουλευτής Α' Πειραιώς και Νήσων Νικόλαος Μανωλάκος, κατέθεσε ερώτηση για την άμεση τοποθέτηση παιδιάτρου στο Κέντρο Υγείας Αίγινας.

Νικόλαος Μανωλάκος. Βουλευτής Α' Πειραιώς και Νήσων Ν.Δ. Δελτίο Τύπου.
Ο Βουλευτής Α' Πειραιώς και Νήσων Νικόλαος Μανωλάκος, κατέθεσε, σήμερα  30/3/2022 Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά με  τις ελλείψεις ιατρών ειδικοτήτων στο Κ.Υ. Αίγινας,  εστιάζοντας στη μη τοποθέτηση μονίμου Παιδιάτρου, από το έτος 2018.

Ο Βουλευτής αναφέρει ότι  οι γονείς αναγκάζονται να καταφεύγουν σε ιδιώτες παιδιάτρους, καταβάλλοντας μεγάλα χρηματικά ποσά, για την υγεία των παιδιών τους ή και να ταξιδεύουν έως τον Πειραιά, για περιστατικά, τα οποία θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στο Κέντρο Υγείας, εάν υπήρχε το κατάλληλο προσωπικό.

Ο κ. Μανωλάκος τονίζει ότι, αν και οι κάτοικοι της Αίγινας και του Αγκιστρίου,  παραπονούνται  και  διαμαρτύρονται καθημερινώς,  δεν έχει μέχρι σήμερα τοποθετηθεί Παιδίατρος στο Κ.Υ. Αίγινας ούτε και έχουν καλυφθεί οι λοιπές ελλείψεις ιατρικού και υγειονομικού προσωπικού και καταλήγει  ερωτώντας τον Υπουργό Υγείας, αν σκοπεύει  να προβεί στην πρόσληψη Παιδιάτρου καθώς και  του λοιπού αναγκαίου ιατρικού προσωπικού για την κάλυψη των τοπικών αναγκών και την καλή λειτουργία του Κ.Υ Αίγινας και, αν ναι, πότε.
        
Ακολουθεί  το κείμενο των Ερώτησης:

Προς: Τον Υπουργό Υγείας
Θέμα:  «Άμεση ανάγκη διορισμού Παιδιάτρου στο Κ.Υ. Αίγινας»
Κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, το Κ.Υ. Αίγινας, ο μοναδικός κρατικός φορέας Υγείας του νησιού, εξυπηρετεί υγειονομικά περισσότερους από 15.000 μονίμους κατοίκους της Αίγινας, εκ των οποίων πάνω από 1.500 παιδιά και, τους 1.100 μονίμους κατοίκους του Αγκιστρίου. Πρόκειται για μια μονάδα, όπου με την σκληρή δουλειά της Διοίκησης και του υγειονομικού προσωπικού της, παρέχονται πολύτιμες υπηρεσίες στους δημότες των νησιών αυτών καθώς και στους αναρίθμητους επισκέπτες, που τα κατακλύζουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και ιδίως κατά την τουριστική περίοδο.
Ωστόσο, έχει τεθεί υπόψιν του Υπουργείου, από πολλών μηνών,  ότι το Κ.Υ. Αίγινας, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του δυναμικού του και την ιδιωτική πρωτοβουλία, χάριν της οποίας το Κ.Υ. Αίγινας απέκτησε σύγχρονη μονάδα ακτινολογικού και καρδιολογικού,  στη πραγματικότητα υπολειτουργεί, αφού παρουσιάζει τρομερές ελλείψεις σε ιατρούς ειδικοτήτων Παιδιάτρου, Οδοντιάτρου, Καρδιολόγου, ΩΡΛ, Ακτινολόγου κλπ.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην έλλειψη μονίμου Παιδιάτρου, η οποία, μάλιστα, χρονολογείται από το 2018, με αποτέλεσμα τα παιδιατρικά περιστατικά να εξυπηρετούνται, από ιατρούς  που επισκέπτονται περιστασιακά, το Κέντρο Υγείας. Το υπόλοιπο διάστημα οι γονείς αναγκάζονται να καταφεύγουν σε ιδιώτες παιδιάτρους καταβάλλοντας μεγάλα χρηματικά ποσά για την υγεία των παιδιών τους ή και, σε κάποιες περιπτώσεις, να ταξιδεύουν έως τον Πειραιά, για περιστατικά, τα οποία θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στο ΚΥ εάν υπήρχε το κατάλληλο προσωπικό. Εννοείται, ότι το πρόβλημα της έλλειψης Παιδιάτρου κατά την θερινή περίοδο, που ο παιδικός πληθυσμός πολλαπλασιάζεται, γίνεται εντονότερο.
Παρόλο που τα ζητήματα αυτά είναι γνωστά,  δεν έχει μέχρι σήμερα τοποθετηθεί Παιδίατρος στο Κ.Υ. Αίγινας ούτε και έχουν καλυφθεί οι λοιπές ελλείψεις ιατρικού και υγειονομικού προσωπικού, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της Αίγινας και του Αγκιστρίου να παραπονούνται  και να διαμαρτύρονται καθημερινώς.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Σκοπεύετε να προβείτε στην πρόσληψη Παιδιάτρου καθώς και  του λοιπού αναγκαίου ιατρικού προσωπικού για την κάλυψη των τοπικών αναγκών και την καλή λειτουργία του Κ.Υ Αίγινας και, αν ναι, πότε;

Ο Ερωτών

Νικόλαος Μανωλάκος
Βουλευτής Α΄ Πειραιώς
και Νήσων Ν.Δ.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png