Πρόσκληση στη 2η Γενική Συνέλευση Μελών του Ναυτικού Ομίλου Αίγινας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Ο. Αίγινας αποφάσισε σύμφωνα με συνεδρίασή του και όπως προβλέπει το Καταστατικό του άρθρο 14 παρ 14.4 την σύγκληση 2ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του στις εγκαταστάσεις του στον Λιμενοβραχίονα Αίγινας "ΚΕ" την ΚΥΡΙΑΚΗ 12 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00 πμ προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πάρα κάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1) Απολογισμός πεπραγμένων του ΔΣ έτους 2021.
2) Έγκριση οικονομικού απολογισμού διαχειριστικής περιόδου απο 1/1/2021 έως 31/12/2021  Ανάγνωση εκθέσεως εξελεγκτικής επιτροπής και απαλλαγής του Δ.Σ και της εξελεγκτικής  επιτροπής από κάθε ευθύνη.
3) Έγκριση Προϋπολογισμού 2022.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός των ταμειακώς  εντάξει μελών. Σε περίπτωση μή υπάρξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί  την Κυριακή 19 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00 πμ στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα της ημερησίας  διάταξης. Στην περίπτωση αυτή η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένωχ μελών.

Ο Πρόεδρος του Ν.Ο. Αίγινας    Ο Γενικός Γραμματέας
Πτερούδης Νικόλαος               Στάθη Μαργαρίτα

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png