Ερώτηση Νικόλαου Μανωλάκου για τη δημιουργία "Τμήματος Ένταξης", στο Γυμνάσιο του Μεσαγρού.

Νικόλαος Μανωλάκος, Βουλευτής Α΄ Πειραιώς και Νήσων Ν.Δ. Δελτίο Τύπου.

Ο Ν. Μανωλάκος ζητεί την δημιουργία «Τμήματος Ένταξης» στο Γυμνάσιο Μεσαγρού της Αίγινας

Ένα πάγιο αίτημα των μαθητών, που φοιτούν στο Γυμνάσιο του Μεσαγρού και των γονέων τους αλλά και σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας, ανέδειξε με Ερώτησή του προς την Υπουργό Παιδείας ο Βουλευτής Α΄ Πειραιά & Νήσων Νίκος Μανωλάκος.

Με αφορμή σχετική επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Μεσαγρού Αίγινας, ο Βουλευτής ζητεί την δημιουργία Τμήματος Ένταξης στο Γυμνάσιο Μεσαγρού, ώστε να μην αναγκάζονται οι μαθητές του, που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και χρήζουν εξατομικευμένων προγραμμάτων, να μετακινούνται πολλά χιλιόμετρα μακριά από το τόπο κατοικίας τους.
Το κείμενο της Ερώτησης έχει ως ακολούθως :

Πειραιάς, 29/07/2022


Ερώτηση

Προς:
Την Υπουργό Παιδείας
Θέμα:  «Αίτημα Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Μεσαγρού Αίγινας για δημιουργία Τμήματος Ένταξης»
Κυρία Υπουργέ,
Όπως έχετε πληροφορηθεί από την από 11/07/2022 Επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Μεσαγρού Αίγινας, πέντε (5) μαθητές της Α΄ Τάξης και τρεις (3) μαθητές της Β΄ Τάξης, συνολικά, δηλαδή οκτώ (8) μαθητές του Γυμνασίου Μεσαγρού, χρήζουν φοίτησης σε Τμήμα Ένταξης.
Λαμβανομένων υπόψιν, ότι :
1. Η χιλιομετρική απόσταση, που θα πρέπει να διανύουν οι μαθητές αυτοί, από άλλο σχολείο, όπου λειτουργεί τμήμα ένταξης είναι από 6 έως 20 χλμ,
2. Δεν υπάρχει συγκοινωνία για την εξυπηρέτηση των αναγκών μετακίνησης των μαθητών,
3. Η δημιουργία του Τμήματος Ένταξης στο Γυμνάσιο Μεσαγρού δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, διότι οι εκπαιδευτικοί, που θα προσληφθούν, θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους είτε στο Γυμνάσιο Μεσαγρού είτε στο 2ο Γυμνάσιο Αίγινας, όπου λειτουργεί Τμήμα Ένταξης. Αντίθετα, στην περίπτωση αυτή, θα αποφευχθούν οι δαπάνες για την μετακίνηση των μαθητών,
4. Υπάρχουν οι χώροι στο Γυμνάσιο Μεσαγρού για την δημιουργία Τμήματος Ένταξης, γεγονός, που δεν συμβαίνει και με το 2ο Γυμνάσιο Αίγινας,
5. Οι διαθέσιμοι χώροι, ήτοι δύο αίθουσες των 20 τ.μ. εκάστη, εξασφαλίζουν μετά βεβαιότητος την υγειονομική ασφάλεια των μαθητών και διευκολύνουν την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και
6. Συντρέχουν όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την δημιουργία Τμήματος Ένταξης, ήτοι ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών, το σχετικό αίτημα του Δντη του Γυμνασίου Μεσαγρού, η Βεβαίωση Ανάληψης Δαπάνης Λειτουργικών Εξόδων της Β΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας, η οριστική πρόταση του Δήμου Αίγινας και η θετική εισήγηση της Δνσης Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάσθε κ. Υπουργέ :
Προτίθεσθε να προβείτε στη δημιουργία Τμήματος Ένταξης στο Γυμνάσιο Μεσαγρού με την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023;


Ο Ερωτών
Νικόλαος Μανωλάκος,
Βουλευτής Α΄ Πειραιώς και Νήσων Ν.Δ.
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png