Λιμεναρχείο Αίγινας. Ενημέρωση για την έκδοση και ανανέωση αδειών εκτέλεσης πλόων επαγγελματικών και ερασιτεχνικών σκαφών.

Θέμα: «Έκδοση και ανανέωση αδειών εκτέλεσης πλόων επαγγελματικών και ερασιτεχνικών σκαφών»
ΣΧΕΤ.: Η με Α.Π. 2133.1/31645/2023/26-04-2023 (ΦΕΚ Β’ 2909/03-05-2023) Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π.

1. Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικής, σας γνωρίζετε ότι κυρώθηκε τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αρίθ. 23 “Μικρά Σκάφη-Επιθεωρήσεις Μικρών Σκαφών” σύμφωνα με την οποία, οι αιτήσεις έκδοσης και ανανέωσης άδειας εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικών και επαγγελματικών μικρών σκαφών διεκπεραιώνονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής καταχώρησης αιτήσεων αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας (https://edla.hcg.gr/).
2. Συγκρατείται ότι για την ανανέωση/ θεώρηση άδειας εκτέλεσης πλόων επαγγελματικών μικρών σκαφών απαιτείται η διενέργεια περιοδικής επιθεώρησής τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
3. Κατόπιν τούτου, εφιστάται η προσοχή στους ιδιοκτήτες επαγγελματικών μικρών σκαφών όπως μεριμνήσουν για την έγκαιρη υποβολή αιτήματος επιθεώρησης του σκάφους τους. Πιο συγκεκριμένα, συνιστάται σε ανωτέρω ιδιοκτήτες, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, η υποβολή αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για περιοδική επιθεώρηση του σκάφους τους όπως κατατίθεται σε Υπηρεσία μας στις αρχές του τελευταίου τριμήνου προ της λήξεως της άδειας εκτέλεσης πλόων του σκάφους.
4. Αλιευτικοί Σύλλογοι παρακαλούνται όπως προβούν αρμοδίως σε ενημέρωση αλιέων, ιδιοκτητών επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω.
5. Τοπικά ειδησεογραφικά sites, στα οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ευρεία ενημέρωση του συναλλασόμενου κοινού.
6. Η Υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεσή σας για οιαδήποτε πληροφορία

Ο Λιμενάρχης
Πλωτάρχης Λ.Σ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Αργύριος


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png