Ευχαριστήριο του Νοσοκομείου Αιγίνης "Ο Άγιος Διονύσιος" για την εορτή του Αγίου Διονυσίου, την κ. Ειρήνη Κουνάδη και τον κ. Ανέστη Κορνέζο.

Ο Γενικός Επόπτης του Νοσοκομείου Αιγίνης « Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»,  ο Πρόεδρος και άπαντα τα Μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματός μας ευχαριστούμε εκ μέσης καρδίας όλους όσους συνέβαλον εις την πραγματοποίησιν τών θρησκευτικών και εορταστικών εκδηλώσεων επί τη Μετακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Προστάτου του Νοσοκομείου μας και Πολιούχου της νήσου μας, Αγίου Διονυσίου, αι οποίαι έλαβον χώραν εις το Ιερόν Παρεκκλήσιον του Νοσοκομείου κατά την 23ην και 24ην τρέχοντος μηνός.

Ιδιαιτέρως Εξαιρέτους Ευχαριστίας απευθύνομεν εις την Εταιρείαν ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε., εις το Γλυκοπωλείον ¨Χρόνης¨ και εις τον κ. Ρωπαΐτην Νεκτάριον, Αρτοποιόν, δια τας μεγάλας Δωρεάς των, δια των οποίων ελάμπρυναν τας εκδηλώσεις αυτάς. 

Ωσαύτως, ευχαριστούμεν έναν έκαστον των συμπολιτών μας και των συνεργατών μας οι οποίοι ποικιλοτρόπως με τον οβολόν τους, με πολύν κόπον και προθυμίαν, προσωπικόν μόχθον και εργασίαν συνέβαλον εις την ευπρέπειαν του Ιερού Παρεκκλησίου και την ευκοσμίαν του περιβάλλοντος χώρου του Ιδρύματος. 

Προς τούτοις, ευχαριστούμεν τους τοπικούς μας άρχοντας δια την τιμητικήν παρουσίαν των.

Μνείαν εξαίρετον ποιούμεθα και πολλάς ευχαριστίας απευθύνομεν εις την κ. Ειρήνην Κουνάδη και εις τον κ. Ανέστη Κορνέζον, δια την λίαν ευγενή κίνησίν των να διοργανώσουν βραδιά προβολής του ωραιοτάτου Δημιουργήματός των, ντοκιμαντέρ  ¨ Ως Νέκταρ¨, την 19ην τρέχοντος μηνός, υπέρ του σκοπού του Νοσοκομείου μας. 

Επί τούτοις, απευθύνομεν ιδιαιτέρας ευχαριστίας προς όλους τους συμπολίτας μας και φιλογενείς κατοίκους της νήσου μας οι οποίοι δια των επωνύμων και ανωνύμων δωρεών τους, με το απλό κεράκι και με την πολλήν τους αγάπην ετίμησαν τον Άγιόν μας, ενίσχυσαν και ενισχύουν καθημερινώς τη λειτουργία του Ιδρύματός μας.


Από την Δ/νση Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png