Συνάντηση εργασίας του Δικτύου Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής με τις νέες δημοτικές αρχές.

Δικτύου Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής. Δελτίο Τύπου.

Την Τρίτη 07 Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε Συνάντηση Εργασίας με την συμμετοχή των νέων Δημάρχων Πόρου, Τροιζηνίας-Μεθάνων και Αγκιστρίου με το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, στα γραφεία του Δικτύου στον Πειραιά.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής και Δήμαρχος Κυθήρων-Αντικυθήρων, κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης με την παρουσία του Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης του τοπικού προγράμματος LEADER  κ. Γιάννη Ζορμπά Δήμαρχο Αίγινας  και του Διαχειριστή του Δικτύου κ. Μαρίνη Μπερέτσου καθώς και τα στελέχη του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε Νήσων Αττικής, υποδέχθηκαν τους νεοεκλεγέντες Δημάρχους Πόρου κ. Κουτουζή Γεώργιο,  Τροιζηνίας -Μεθάνων κ. Μούγιο Αναστάσιο και Αγκιστρίου κ. Αναστασίου Δημήτριο. Στην συνάντηση παρευρέθηκε και ο Προϊστάμενος του Τμήματος  Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων κ. Βεϊόγλου Σταύρος, ο οποίος εξήρε την άριστη συνεργασία με το Δίκτυο Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής. 

 Το πρόγραμμα της συνάντησης εξελίχθηκε ως εξής :

  • Παρουσίαση του Δικτύου Νήσων Αττικής και του επερχόμενου Προγραμματισμού.
  • Ενημέρωση σχετικά με το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD LEADER και τη Νέα προγραμματική περίοδο, κα. Χριστίνα Καλαθά, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων/Συντονίστρια Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER.
  • Σύσταση και Λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας στα πλαίσια του Δικτύου Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, κ. Δημήτριος Μπογιατζής, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δικτύου Νήσων Αττικής.
  • Οι Προγραμματικές Συμβάσεις μεταξύ Δήμων και Δικτύου, κ. Παναγιώτης Μουζακιώτης,  Στέλεχος Τεχνικής Υπηρεσίας Δικτύου Νήσων Αττικής.
  • Παρουσίαση Οικονομικών  στοιχείων του Δικτύου, κα. Αικατερίνη Φωτάκη, Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας Δικτύου Νήσων Αττικής.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση όλου του φάσματος των δραστηριοτήτων του Δικτύου, τόσο για την υλοποίηση του Τ.Π. CLLD/LEADER στους 8 Δήμους μέλη του Δικτύου όσο και για την υποστήριξη των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, μέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δικτύου. 

Αναλυτικά, οι Δημοτικές Αρχές ενημερώθηκαν σχετικά με το Τοπικό πρόγραμμα για τα Νησιά της Αττικής την Προγραμματική Περίοδο 2014 -2020, όπου εγκρίθηκε με Δημόσια Δαπάνη 7.400.000€ (ΕΓΤΑΑ: 5.050.000€ και ΕΤΘΑ: 2.350.000€) και έπειτα από υπερδεσμεύσεις η Δημόσια Δαπάνη έφτασε στο ποσό 13.471.247,93€ (ΕΓΤΑΑ: 8.889.912,98€€ και ΕΤΘΑ: 4.581.334,95€) για πληθυσμό 74.651 άτομα, σε έκταση περίπου 875km2 και βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης. Ταυτόχρονα, και για την συμμετοχή στο πρόγραμμα Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, κατόπιν αξιολόγησης προτάσεων που υποβλήθηκαν στην ΕΥΔ ΠΑΑ και την υποβολή πρότασης για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤαπΤοκ), του προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια & Θάλασσα 2021 – 2027».

Επίσης, αναφέρθηκαν στις Προγραμματικές Συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τους Δήμους μέλη του, σχετικά με την εκπόνηση μελετών και την ωρίμανση δημοσίων έργων, αλλά και την εν γένει υποστήριξη των Τεχνικών τους Υπηρεσιών.  Κορωνίδα των προσπαθειών του Δικτύου αποτελεί η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Πόρου, η οποία μετά και την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες που δίνουν οι διατάξεις των άρθρων 12 & 44 του Ν.4412/2016, 4 του Ν.4674/2020 και 9 του Ν.4782/2021, και είναι η πρώτη Προγραμματική Σύμβαση που αφορά πολυετή υποστήριξη πολυάριθμων τρεχόντων και μελλοντικών έργων του Δήμου. Έτσι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πόρου, λειτουργεί πλέον κατά κύριο λόγο μέσω της παραχώρησης προσωπικού από το Δίκτυο.

Επιπροσθέτως, έγινε αναφορά στις δράσεις ωρίμανσης έργων μέσω πόρων του ΠΕΠ Αττικής, όπου ολοκληρώθηκαν σημαντικές μελέτες για τους 8 Δήμους της Π.Ε. Νήσων Αττικής, οι οποίες υλοποιούνται με Δημόσιες Συμβάσεις και σκοπό έχουν την ένταξη των έργων σε χρηματοδοτικά εργαλεία.

Τέλος, στην συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα ενίσχυσης του αναπτυξιακού ρόλου των ΟΤΑ, μέσα από την καλύτερη αξιοποίηση των εργαλείων και των μηχανισμών για την τοπική ανάπτυξη. Το θέμα της επένδυσης των αναπτυξιακών φορέων σε τεχνογνωσία και σε ανθρώπινο δυναμικό αποτέλεσε τον πυρήνα της παραπάνω παραγωγικής συζήτησης καθότι η πολυσχιδής δραστηριότητα του Δικτύου για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας θα συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό, ενόψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου.Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png