Επιστολή του συλλόγου "Οι Φίλοι της Αίγινας" προς τον δήμαρχο, με θέμα: "Ονοματοδοσία Ανωνύμων οδών και αρίθμηση ιδιοκτησιών, οι οποίες σήμερα δεν την διαθέτουν".

Σύλλογος "Οι Φίλοι της Αίγινας". Επιστολή προς τον Δήμαρχο Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά.

Θέμα: Ονοματοδοσία Ανωνύμων οδών και αρίθμηση ιδιοκτησιών, οι οποίες σήμερα δεν την διαθέτουν.

Στους οικισμούς της Αίγινας υπάρχει πλήθος ανωνύμων οδών, ενώ ακόμη και σε οδούς οι οποίες έχουν ονομασία δεν υπάρχει αριθμός στις ιδιοκτησίες με πρόσοψη σε αυτές. Αυτό έχει σαν συνέπεια την δυσχέρεια εντοπισμού κατοικιών και εγκαταστάσεων για την επικοινωνία και τις συναλλαγές των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού. Ταυτόχρονα δημιουργείται μεγάλος πρόσθετος φόρτος εργασίας στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Οι Φίλοι της Αίγινας στα πλαίσια της συμβολής μας στο έργο σας για την αντιμετώπιση των ποικίλων τοπικών προβλημάτων του Δήμου της Αίγινας, προχωρήσαμε στην διαμόρφωση μιας οικονομικής και τεχνικά εύκολα υλοποιήσιμης πρότασης, η όποια μπορεί να επιλύσει σε σύντομο χρονικό διάστημα το εν λόγω πρόβλημα και να αποτελέσει παράδειγμα καλής πρακτικής και για άλλους δήμους της χώρας.

Η πρόταση μας έχει ως έξης:

Μετά από συνεννόηση του Δήμου Αίγινας με το ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», να συναφθεί προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Δήμου Αίγινας και του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» με αντικείμενο την «Ψηφιακή χαρτογράφηση ανωνύμων οδών και την αρίθμηση ιδιοκτησιών της Αίγινας με πρόσοψη σε οδούς χωρίς αρίθμηση», καθώς οι εκ του νόμου σκοποί του Ελληνικού Κτηματολογίου, η τεχνογνωσία και τα στοιχεία που διαθέτει επιτρέπουν και μάλιστα διευκολύνουν την υλοποίηση της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης.

Η προγραμματική σύμβαση θα διεξαχθεί σε τρείς φάσεις με το εξής περιεχόμενο:

Φάση Α' - Εργασίες του ΝΠΔΔ "Ελληνική Κτηματολόγιο".

α) Προσδιορισμός όλων των ανώνυμων οδών (σύμφωνα με τις σχετικές δηλώσεις ακινήτων), και αποτύπωσή τους τόσο με ειδική χρωματική επισήμανση σε χάρτη αποδίδοντάς τους και σχετική μοναδική αρίθμηση, όσο και με τις συντεταγμένες τους. Σχετική εξαγωγή των απαραίτητων στοιχείων τους και σε επεξεργάσιμη μορφή.

β) Σε κάθε οδό, ανώνυμη ή μη, στην οποία δεν υφίσταται αρίθμηση των ακίνητων (σύμφωνα με τις σχετικές δηλώσεις ακινήτων), μέσω ειδικής εφαρμογής ανάγνωσης των ιδιοκτησιών με πρόσοψη στην συγκεκριμένη οδό, να προτείνεται η αρίθμηση των ιδιοκτησιών της οδού, συνδέοντάς την με τον αντίστοιχο ΚΑΕΚ και τον αριθμό της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας.

γ) Παράδοση των ανωτέρω αρχείων στο Δήμο Αίγινας στην επεξεργάσιμη μορφή που θα συμφωνηθεί.

Φάση Β' - Εργασίες του Δήμου Αίγινας.

Ο Δήμος της Αίγινας, αφού παραλάβει τα ανωτέρω αρχεία από το Ελληνικό Κτηματολόγιο, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα προχωρήσει σε ονοματοδότηση των ανώνυμων οδών και ακολούθως θα διαβιβάσει την απόφαση ονοματοδότησης στο Ελληνικό Κτηματολόγιο. Παράλληλα θα ελέγξει την προτεινόμενη αρίθμηση και θα την επιβεβαιώσει, επιφέροντας τυχόν αλλαγές, όπου αυτές επιβάλλονται.

Φάση Γ' - Εργασίες του ΝΠΔΔ "Ελληνικό Κτηματολόγιο".

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο, αξιοποιώντας την ονοματοδότηση των ανωνύμων οδών, όπως αυτή θα έχει πραγματοποιηθεί με την απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου Αίγινας, με απλή τεχνική παρέμβαση στα αρχεία του, θα συμπληρώσει το όνομα σε κάθε ανώνυμη οδό. Παράλληλα θα εισάγει και την σχετική αρίθμηση σε κάθε ιδιοκτησία που σήμερα δεν την διαθέτει, με αποτέλεσμα όλες οι οδοί πλέον να έχουν ονομασία και όλες οι ιδιοκτησίες με πρόσοψη σε οδό να φέρουν αρίθμηση.

Η παραπάνω τεχνικά απλή και οικονομική διαδικασία αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το πρόβλημα των ανωνύμων οδών και των μη αριθμημένων ιδιοκτησιών με πρόσοψη σε οδό. Ταυτόχρονα το Ελληνικό Κτηματολόγιο, διαθέτοντας τα email των ιδιοκτητών θα μπορούσε να προχωρήσει σε ενημέρωσή τους για τις πραγματοποιθείσες αλλαγές και να απαλλάξει έτσι τους πολίτες από την γραφειοκρατική ταλαιπωρία να προβούν στη διόρθωση των στοιχειών της ιδιοκτησίας τους στο Κτηματολόγιο.

Δεδομένου ότι σε όλη τη χώρα παρατηρείται ανάλογο πρόβλημα με αυτό της Αίγινας, δηλαδή πλήθος ανώνυμων οδών και έλλειψη αρίθμησης των ιδιοκτησιών με πρόσοψη σε οδό η πρόταση μας είναι γενικότερα εφαρμόσιμη.

Για το σκοπό αυτό πέραν της συνεννόησής σας με το Ελληνικό Κτηματολόγιο για την επίλυση του προβλήματος στην Αίγινα, θα ήταν χρήσιμο να παρουσιάσετε αυτή την πρόταση στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινότατων (ΚΕΔΕ), ώστε η πρωτοβουλία του Δήμου Αίγινας, ως καλό παράδειγμα, να εφαρμοσθεί και από άλλους Δήμους της χώρας.

Εκ μέρους του Συλλόγου μας, παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και δηλώνουμε έτοιμοι να σας υποστηρίξουμε τόσο για την περαιτέρω εξειδίκευση της πρότασης αυτής, όσο και για τις σχετικές επαφές με το ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Αγραπίδης
Πρόεδρος


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png