Σίλα Αλεξίου: "Το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και οι αναλύσεις που δεν έγιναν".

«Μαζί Μπροστά για την Αίγινα». Δελτίο Τύπου.
Η ανακοίνωση του Δήμου (8.02.2024) σχετικά με τις αναλύσεις του νερού όχι μόνο δεν διέλυσε τις ανησυχίες για την καταλληλότητα του νερού που τρέχει στις βρύσες μας, αλλά πολλαπλασίασε τις απορίες και τα ερωτήματα.
Πριν αναφερθούμε στα ερωτήματα αυτά, ας ξεκαθαρίσουμε τις βασικές έννοιες, όπως αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση για την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΦΕΚ 3525Β/25-6-2023). Είναι λοιπόν:
* «Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης»:το νερό, είτε στη φυσική του κατάσταση είτε μετά από επεξεργασία, που προορίζεται για πόση, μαγείρεμα,προπαρασκευή τροφής ή άλλες οικιακές χρήσεις
* "Νερό για οικιακές χρήσεις": χρήσεις του νερού, κατά τρόπο που να έρχεται σε άμεση ή έμμεση επαφή με τον ανθρώπινο οργανισμό.
* το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι υγιεινό και καθαρό εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες απαιτήσεις:
α) το νερό είναι απαλλαγμένο μικροοργανισμών και παρασίτων, και οποιωνδήποτε ουσιών, σε αριθμούς και συγκεντρώσεις, που αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και,
β) το νερό πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι μέρη Α και Β
Τα ερωτήματα:
* Γιατί δεν έγιναν (ή δεν γνωστοποιήθηκαν) οι χημικές αναλύσεις που είναι υποχρεωτικές από τον νόμο και αφορούν τον έλεγχο για περισσότερα από 30 μέταλλα και χημικές ενώσεις (από αρσενικό και χρώμιο μέχρι νιτρικά και παρασιτοκτόνα), όπως προβλέπονται στο μέρος Β του παραρτήματος Ι της Υπουργικής Απόφασης;
* Γιατί δεν έγιναν αναλύσεις σε δείγματα από όλες τις Κοινότητες του Δήμου;
* Γιατί ο Δήμαρχος δήλωσε στην Δημοτική Επιτροπή της 7/2/2024 ότι, με βάση τις αναλύσεις, το νερό «είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση», τη στιγμή που δεν έχουν γίνει χημικές αναλύσεις και ενώ γνώριζε ότι η ανάλυση του εργαστηρίου για τις ενδεικτικές παραμέτρους ανέφερε ότι το δείγμα ήταν εκτός ορίων;
* Γιατί η εταιρεία απαντά ότι η μεγάλη αγωγιμότητα δεν προέρχεται από συγκέντρωση βαρέων μετάλλων αλλά από άλλα μακροστοιχεία; Έχει κάνει τις συγκεκριμένες μετρήσεις; Αν ναι, ας τις κοινοποιήσει. Αν όχι, πώς διαβεβαιώνει ότι «δεν αποτελούν κίνδυνο για την οικιακή χρήση του νερού»;
* Οι Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας, που είναι αρμόδιες για την συστηματική παρακολούθηση των συστημάτων ύδρευσης έχουν γνώση; Έχουν κάνει ενέργειες για το θέμα της καταλληλότητας του νερού;
Είναι περιττό να τονίσουμε την σπουδαιότητα του ζητήματος που έχει ανακύψει. Αφορά την υγεία μας. Γι΄ αυτό απαιτείται σοβαρότητα και υπευθυνότητα από όλους του αρμόδιους και κυρίως από τη διοίκηση του Δήμου.


Σίλα Αλεξίου
Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Μαζί Μπροστά για την Αίγινα»


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png