Παραιτήθηκε από τα καθήκοντά της η Μοναχή Θεοδοσία, Καθηγουμένη της Μονής της Αγίας Τριάδος - Αγίου Νεκταρίου.


Έγγραφο - Δελτίο Τύπου το οποίο υπογράφει η Τοποτηρήτρια του Ιερού Κοινοβίου Μοναχή Φιλοθέη και έχει ημερομηνία 4 Αυγούστου 2019, εστάλη σήμερα στο Aegina Portal μέσω του δικηγόρου της Μονής και αναφέρει τα ακόλουθα:

Την 1η Αυγούστου 2019 η Καθηγουμένη του Ιερού ημών Γυναικείου Κοινοβίου της Αγίας Τριάδος - Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης, Μεγαλόσχημος Μοναχή Θεοδοσία, ενώπιον της Αδελφότητος μετά δεκαπέντε, (15) έτη ακάματης πνευματικής διακονίας από την θέσιν ταύτην, υπέβαλε την παραίτησίν της λόγω σωματικής δοκιμασίας σχετιζόμενης με την υγείαν της, η οποία δυσχεραίνει υπέρμετρα την εκ μέρους της άσκησιν κατά τον τρόπον που επιθυμούσε τα απορρέοντα εκ της διακονίας της Ηγουμένης καθήκοντά της, επιθυμώντας η ιδία όσο ακόμη ο Άγιος της χαρίζει δύναμη και αντοχή να συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση της διαδοχής της.

Άπαντα τα μέλη της Αδελφότητος εν κλίματι συγκινήσεως και κατανύξεως, έλαβαν την ευχήν της, έχοντα πλέον τη φωτίσει της Αγίας και Αδιαιρέτου και Ομοουσίου Τριάδος και του Αγίου Ημών Ιδρυτού εις χείρας τους το δύσκολον έργον της επιλογής της πλέον καταλλήλου εκ της Αδελφότητος διά την θέσιν της Καθηγουμένης. Ούτως τη χάριτι & ευλογία του Αγίου Ιδρυτού του Ιερού Κοινοβίου Ημών και βάσει των καταστατικών προβλέψεων δρομολογούνται οι διαδικασίες εκλογής νέας Ηγουμένης εν τω Ιερώ ημών Κοινοβίω, κατόπιν προσευχής, νηστείας και πνευματικής ασκήσεως.

Η Τοποτηρήτρια

Μεγαλόσχημος Μοναχή Φιλοθέη


Το έγγραφο του Δελτίου Τύπου.