Δελτίο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης για την παραίτηση της Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος.


Ιερά Μητρόπολης, Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδος και Τροιζηνίας. Δελτίο Τύπου.
Μετά θλίψεως ἐπληροφορήθημεν τὴν ὑποβολήν παραιτήσεως ἐκ μέρους τῆς Μοναχῆς Θεοδοσίας, Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Αἰγίνης.

Εὐχόμεθα ὁ Πανάγαθος Θεός νὰ τὴν βοηθήσῃ εἰς τὴν ἀσθένειάν της καὶ νὰ σταθῇ ἀρωγός ἄχρι τέλους εἰς τὰ τῆς Μονῆς, τὴν ὁποία ἐπί ἔτη διηκόνησε.

Ὡς πρὸς τὴν δρομολογουμένην ἐκλογήν νέας Ἡγουμένης, διατηροῦμεν ἐπιφυλάξεις καὶ ὡς πρὸς τὴν κανονικότητα-νομιμότητα τοῦ νέου Καταστατικοῦ καὶ τῶν προβλέψεων αὐτοῦ καὶ ὡς πρὸς λοιπάς ἐνεργείας τῆς τοποτηρήτριας Μοναχῆς, καθ’ ὅσον ἀντίκειται εἰς τὰς διατάξεις τοῦ νομίμου Καταστατικοῦ, ἰσχύσαντος βάσει τοῦ - ἀπό τῆς 15/3/1950 - ὑπ’ ἀριθμ. Α΄ Προεδρικοῦ Διατάγματος τῆς 6ης Ἰουλίου 1931 (ΦΕΚ Α 190/1931) καὶ τροποποιηθέντος μὲ τὴν εὐλογία μας τὸ ἔτος 2004.

Εἴθε ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, ἱδρυτής καὶ προστάτης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, νὰ φωτίσῃ τὰς Μεγαλοσχήμους Ἀδελφάς εἰς ὀρθὰς-κανονικὰς ἀποφάσεις, ἐν πνεύματι συνεργασίας μὲ τὸν οἰκεῖον Μητροπολίτην, πνευματικόν Προϊστάμενόν των κατά τὴν διαθήκην καὶ τὰς συμβουλὰς τοῦ Ἁγίου, πρὸς ἀποφυγήν σκανδαλισμοῦ καὶ ὠφέλειαν τῶν πιστῶν.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως


Το έγγραφο του Δελτίου Τύπου.