Ψήφισμα επί τη εκδημία της Οσιολογιωτάτης Προ-Ηγουμένης της Ι. Μονής Της Αγίας Τριάδος - Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης Θεοδοσίας Μοναχής.

Ψήφισμα επί τη εκδημία της Οσιολογιωτάτης Προ-Ηγουμένης της Ι. Μονής Της Αγίας Τριάδος-Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης Θεοδοσίας Μοναχής, Τέως Μέλους Δ.Σ. του Νοσοκομείου Αιγίνης "Ο Αγιος Διονύσιος"

Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου Αιγίνης "Ο Άγιος Διονύσιος" συνήλθεν εκτάκτως σήμερα 14 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Σάββατον και ώρα 18:00, κατόπιν προσκλήσεως του Παν. Προέδρου του Ιδρύματος  π. Αμφιλοχίου Γελαδάκη, επί τω θλιβερώ αγγέλματι της εις Κύριον εκδημίας τής αειμνήστου Οσιολογιωτάτης Προηγουμένης της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος -  Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης Θεοδοσίας Γκούντα, διατελεσάσης μέλους του Δ.Σ. του Ιδρύματος. Η μακαριστή Γερόντισσα, διακριθείσα  διά την ακάματον πνευματικήν διακονίαν της, την αρετήν της, την φιλανθρωπίαν της, το ιεραποστολικόν της έργον,  την αγάπην της προς την νεότητα, το διοικητικόν και οργανωτικόν της χάρισμα, το μοναχικόν της ήθος, απετέλεσε κεφάλαιον εις την ιστορίαν του Ιδρύματος.
Το Δ.Σ., λαβόν υπ’ όψιν την αφειδώλευτον αγάπην της προς τον πάσχοντα συνάνθρωπον, την ευγενή προσφοράν της και τας θυσιαστικάς ευεργεσίας της κατά τα δεκαπέντε έτη της ηγουμενίας της, ομοφώνως 
                         
Αποφασίζει

1. Να αποτίνει φόρον τιμής προς το πρόσωπόν της,
2. Να αναρτηθεί μεσίστιος επί τριήμερον η Σημαία του Ιδρύματος,
3. Να παρακολουθήσει σύσσωμον το Δ.Σ. την Εξόδιον Ακολουθίαν,
4. Να κατατεθεί χρηματικόν ποσόν από τα μέλη του Δ.Σ. εις μνήμην της εκδημησάσης, δια τας ανάγκας του Ιδρύματος,
5. Να αναρτηθεί η φωτογραφία της εκλιπούσης εις την αίθουσαν Συνεδριάσεων του Ιδρύματος,      
6. Να εκφρασθούν τα θερμά συλλυπητήρια εις την Οσιολογιωτάτην Αγίαν Καθηγουμένην της Ιεράς Μονής Τιμοθέην Μοναχήν και την εν Χριστώ συνοδείαν αυτής.

Ευχόμενοι  προς τον Κύριον, όπως ο Παντεπόπτης Θεός ανταποδώσει πλούσιον τόν μισθόν του έργου της και επιβραβεύσει τον  αγώνα της εις την άνω Ιερουσαλήμ και αναπαύσει την ψυχήν αυτής εν χώρᾳ Αγίων και δικαίων.
                                         
Δια τον σκοπόν αυτόν συνετάχθη το παρόν και υπογράφεται ως   εξής:

Ο Πρόεδρος                                                      Τα Μέλη
Πανοσ π. Αμφιλόχιος Γελαδάκης                   1. Στρατηγός Στυλιανός
                                                              2. Λαβούτας Ν.
                                                              3. Πανταζή Στ.
                                                              4 Στριγάρη-Σημαντώνη Ελ.                                                                                                                           
                                                              5. Εμμανουήλ Χαράλαμπος
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png