Η λειτουργία της Μεσοπεντηκοστής στον Μητροπολιτικό Ναό της Αίγινας.


Μια μεγάλη εορτή πανηγύρισε σήμερα ο Μητροπολιτικός Ναός της Αίγινας, την Μεσοπεντηκοστή. Ο εφημέριος του ναού πατέρας Εμμανουήλ Γιαννούλης παρουσίασε τα στοιχεία που την κάνουν ιδιαίτερα σημαντική εορτή για την Ορθοδοξία, γεγονός που δεν είναι γνωστό σε πολλούς πιστούς.

Η ομιλία του πατέρα Εμαννουήλ Γιαννούλη για την Μεσοπεντηκοστή