Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου προς τις Μητροπόλεις, προτρέπει για εμβολιασμό και για την τήρηση των μέτρων.


Εγκύκλιο απέστηλε σήμερα η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, προς την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και προς τις Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, σχετικά τα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού. Με την εγκύκλιο απευθύνει έκκληση για την τήρηση των μέτρων προστασίας κατά την προσέλευση στους ναούς. Σε άλλο σημείο κάνει λόγο για τον εμβολιασμό: "υποδεδειγμένου υπό της ιατρικής κοινότητος, ως ουσιαστικού μέτρου προστασίας κατά της πανδημίας, εμβολιασμού" και τη διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων (rapid ή μοριακών τεστ) από όσους δεν έχουν εμβολιαστεί.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Αναφέρει την υποχρέωση διενέργειας δύο διαγνωστικών ελέγχων (rapid test ή μοριακού) κάθε εβδομάδα από τους κληρικούς, τους ιεροψάλτες, τους νεωκόρους και άλλους εργαζόμενους ,που δεν έχουν εμβολιαστεί.

Τέλος, υπενθυμίζει την υποχρέωση των εκκλησιαστικών συμβουλίων και των ηγουμενοσυμβουλίων για τον έλεγχο της τήρησης των μέτρων στους ναούς και της μονές αντίστοιχα. Ακολουθεί η εγκύκλιος.

Μέτρα προστασίας κατά τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ κορωνοϊοῦ covid 19

Εκ Συνοδικής Αποφάσεως, ληφθείσης εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 3ης μηνός Νοεμβρίου ε.έ., και εξ αφορμής της εξάρσεως των κρουσμάτων του κορωνοϊού, γνωρίζομεν υμίν ότι η Ιερά Σύνοδος, εν τη ρηθείση Συνεδρία Aυτής, απεφάσισεν όπως, εις επίμετρον των σχετικών Εγκυκλίων Aυτής, απευθύνη υμίν έκκλησιν, και δι' υμών παντί τω Κλήρω, τοις Μοναχικούς Τάγμασι και τω ευλαβεί Λαώ, ώστε κατά την προσέλευσιν εις τούς Ιερούς Ναούς και τάς Ιεράς Μονάς να τηρώνται επακριβώς άπαντα τα μέτρα προστασίας διά την αποφυγήν εξαπλώσεως του κορωνοϊού, προτρέπουσα πατρικώς διά την πραγματοποίησιν του υποδεδειγμένου υπό της ιατρικής κοινότητος, ως ουσιαστικού μέτρου προστασίας κατά της πανδημίας, εμβολιασμού, ως και τη διενέργειαν, υπό των μη εμβολιασθέντων εισέτι, διαγνωστικών ελέγχων (rapid test ή μοριακού).

Ωσαύτως, υπενθυμίζομεν την υποχρέωσιν διενεργείας, ιδία δαπάνη, δύο διαγνωστικών ελέγχων (rapid test ή μοριακού) εβδομαδιαίως, υπό πάντων των διακονούντων εν τοις Ιερούς Ναούς (Κληρικών, Ιεροψαλτών, Νεωκόρων κ.λπ. εργαζομένων), οίτινες δεν έχουν προβή εις εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού, ως και υποβολής των αποτελεσμάτων αυτών τη οικεία Εκκλησιαστική Αρχή, εν τω πλαισίω της τηρήσεως των προβλεπομένων υγειονομικών μέτρων.

Εν κατακλείδι, υπενθυμίζομεν υμίν και την υποχρέωσιν των κατά τόπους Εκκλησιαστικών Συμβουλίων και Ηγουμενοσυμβουλίων διά τον έλεγχον τηρήσεως των μέτρων εν τοις Ιεροίς Ναοίς και ταις Ιεραίς Μοναίς αντιστοίχως.
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png