Τριάντα χρόνια συμπληρώθηκαν από την έναρξη των προσπαθειών για την αποκατάσταση του Μητροπολιτικού Ναού Αίγινας. .

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης τριάντα χρόνων από την έναρξη των προσπαθειών για την αποκατάσταση του Μητροπολιτικού Ναού Αίγινας, ο εφημέριος του ναού πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Γιαννούλης, παραθέτει για τη δημόσια γενική ενημέρωση, τρία ηλεκτρονικά αρχεία. Στο πρώτο παρουσιάζονται οι ενέργειες που έγιναν για την αποκατάσταση του ναού, στο δεύτερο τη συντήρηση των τοιχογραφιών, με φωτογραφικό υλικό πριν και μετά τις εργασίες αποκατάστασης. Τέλος στο τρίτο ηλεκτρονικό αρχείο παρουσιάζονται όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που εκδόθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.


Ο πατέρας Εμμανουήλ Γιαννούλης κάλεσε όλους, όσους θα ήθελαν να βοηθήσουν, να συστρατευθούν στην κοινή προσπάθεια για τη σωτηρία του ιστορικού αυτού μνημείου, που αποτελεί ένα πολύτιμο κεφάλαιο για την Αίγινα.