Υποβολή αιτήσεων για την πιστοποίηση της 1ης περιόδου 2016.

Ι.Ε.Κ. Αίγινας.
Ανακοινώνουμε ότι ξεκίνησαν οι αιτήσεις για πιστοποίηση, για αποφοίτους που χαρακτηρίζονται ως «παλαιοί», δηλ. έχουν αποφοιτήσει μετά από τέσσερα(4) εξάμηνα κατάρτισης(χωρίς το υποχρεωτικό 5ο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης).
Στην  ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ υπάρχουν οδηγίες εγγραφής και υποβολής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία πιστοποίησης  αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ 1ης περιόδου 2016 ,η οποία διαδικασία λήγει στις 31 Μαΐου(προσοχή η τελευταία ημέρα κατάθεσης εξέταστρων στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ είναι μία ημέρα πριν, δηλαδή 30/5/2016).
Για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, τους καλούμε να ενημερωθούν μέσα από τις ανακοινώσεις του ΕΟΠΠΕΠ και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση.


ΓΙΑ ΤΟ Δ.ΙΕΚ ΑΙΓΙΝΑΣ
Ο Δ/ΝΤΗΣ
ΒΑΡΤΖΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ