Ανοιχτό θα παραμένει το Γενικό Λύκειο Αίγινας τα απογεύματα για την ενημέρωση των μαθητών της Γ' Γυμνασίου.

Γενικό Λύκειο Αίγινας. Ανακοίνωση.
Το Γενικό Λύκειο Αίγινας, για το χρονικό διάστημα από 21/06/2016 έως 30/06/2016 θα είναι ανοιχτό τα απογεύματα από τις 18.00 έως και 20.00, για την επίλυση αποριών και την ενημέρωση σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό θέμα αφορά τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και τους γονείς τους, σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών του Λυκείου και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των αποφοίτων.
Ο Διευθυντής του ΓΕΛ Αίγινας
Γιάννης Πούντος, Φυσικός