Συνεχίζονται οι εγγραφές στο ΕΠΑΛ Αίγινας. Οι ειδικότητες που λειτουργούν.

Σημαντικές είναι και φέτος οι ειδικότητες που προσφέρει το ΕΠΑΛ Αίγινας, στο οποίο συνεχίζονται οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά. Αναλυτικά, Στην Α’ τάξη ΕΠΑΛ εγγράφονται οι απόφοιτοι Γυμνασίου , στην Β Τάξη ΕΠΑΛ μπορούν να εγγραφούν όσοι έχουν τελειώσει την Α ΓΕΛ και επίσης όσοι έχουν απολυτήριο ΓΕΛ , ΕΠΑΛ ή οποιουδήποτε τύπου ισότιμο σχολείο και επιθυμούν να αποκτήσουν πτυχίο ειδικότητας παρακολουθώντας μόνο τα μαθήματα ειδικότητας. Οι απόφοιτοι του ΓΕΛ εφόσον αποφοιτήσουν και από το ΕΠΑΛ έχουν πλέον το δικαίωμα να δώσουν Πανελλαδικές εξετάσεις με το προνομιούχο σύστημα Πανελληνίων του ΕΠΑΛ διεκδικώντας μια θέση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στο ΕΠΑΛ Αίγινας λειτουργούν οι παρακάτω τομείς :
1. Διοίκησης και Οικονομίας.
2.Δομικών Έργων Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού.
3.Ηλεκτρολογίας,Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.
4.Μηχανολογίας.
 5.Πληροφορικής.
 6. Υγείας- Πρόνοιας – Ευεξίας.

Πληροφορίες:
ΕΠΑΛ Αίγινας
Τηλ: 2297027519
https://www.facebook.com/epalaiginas