Δημόσιο ΙΕΚ Αίγινας. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση εκπαιδευτών στα ΙΕΚ για το χειμερινό εξάμηνο 2016β και το εαρινό εξάμηνο 2017α.

Δημόσιο ΙΕΚ Αίγινας. Πρόσκληση.
Καλούνται οι υποψήφιοι Εκπαιδευτές που επιθυμούν να διδάξουν στο Ι.Ε.Κ. Αίγινας για το Χειμερινό εξάμηνο 2016Β και το Εαρινό Εξάμηνο 2017Α να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση
στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://mis.inedivim.gr/

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
Από Δευτέρα 05/09/2016 και ώρα 16:00 έως και Δευτέρα 19/09/2016 και ώρα 16:00

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές πρέπει να εγγραφούν στο σύστημα επιλέγοντας τον σύνδεσμο:

Εγγραφή ως νέος χρήστης

Επειδή το συγκεκριμένο σύστημα ηλεκτρονικών αιτήσεων λειτουργεί για πρώτη φορά δεν ισχύουν οι λογαριασμοί χρηστών από προηγούμενες ηλεκτρονικές αιτήσεις.

Προθεσμία κατάθεσης φακέλου δικαιολογητικών στο Ι.Ε.Κ. Αίγινας:

Δευτέρα 19/09/2016 έως και Τετάρτη 21/09/2016 10:00-14:00.

Ο Διευθυντής του Ι.Ε.Κ. Αίγινας
Βάρτζελης Παναγιώτης