Έναρξη μαθημάτων ΙΕΚ Αίγινας.

Ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου και ώρα 14:00 αρχίζουν τα μαθήματα στο ΙΕΚ Αίγινας. Παρακαλούνται να προσέλθουν οι εκπαιδευτές και οι καταρτιζόμενοι κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Για το ΙΕΚ Αίγινας,
Ο Διευθυντής Βάρτζελης Παναγιώτης