Ενημέρωση από το ΕΠΑΛ Αίγινας για την "Τάξη Μαθητείας".


Με σημερινό του Δελτίο Τύπου το ΕΠΑΛ Αίγινας ανακοινώνει το πρόγραμμα"Τάξη Μαθητείας": Από το τρέχον σχολικό έτος πρόκειται να λειτουργεί στο ΕΠΑΛ Αίγινας η "Τάξη Μαθητείας" και αφορά μαθητές οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει και είναι κάτοχοι πτυχίου από το ΕΠΑΛ. Η «Τάξη Μαθητείας» υλοποιείται με βάση πρόγραμμα μάθησης το οποίο χωρίζεται στο χώρο εργασίας και στο σχολείο (4 ημέρες στην επιχείρηση, 1 ημέρα στο σχολείο). Ο μαθητευόμενος συνδέεται με συμφωνητικό Μαθητείας με τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή ή επίδομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και έχει ασφαλιστική κάλυψη. Ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα του σχολείου οδηγεί σε πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων και οδηγεί σε συγκεκριμένο επάγγελμα. Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν πτυχίο επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση πιστοποίησης προσόντων από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal


Δικαίωμα εγγραφής στην "Τάξη Μαθητείας" έχουν όσοι:

1. Είναι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου σπουδών του ΕΠΑΛ του Ν.4186/2013 και του Ν. 3475/2006
2. Βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και
3. Δεν υπερβαίνουν το 24ο έτος ηλικίας

Ημερομίσθιο
Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητών της «Τάξης Μαθητείας» ορίζεται στο 75% του νόμιμου, κατώτατου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη (22,83€) δηλαδή 17,12€. Τα 6,12€ από αυτά καθώς και οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται μηνιαίως από την επιχείρηση, τα υπόλοιπα 11€ της αμοιβής θα καταβάλλονται από το Υπουργείο Παιδείας.
Έχεις αποφοιτήσει από το ΕΠΑΛ; Γράψου στην Τάξη Μαθητείας! - Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22970 24475 και 22970 27519