"Γιατί βαριούνται τα παιδιά; Πώς μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς". Επιμορφωτική ομιλία στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Διά Βίου Μάθησης KOSMOS.


"Γιατί βαριούνται τα παιδιά; Πώς μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς", ήταν το θέμα της ομιλίας που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο ΚΞΓ & ΔΒΜ KOSMOS - Μάγδα Μαρίνη. Την εκδήλωση παρουσίασε η διευθύντρια του κέντρου κυρία Μάγδα Μαρίνη, ενώ εισηγήτριες ήταν η κυρία Τζήκα Βασιλική, ειδική παιδαγωγός, φιλόλογος, εκπαιδευτικός αυτόνομης διαβίωσης και η κυρία Διόλατζη Πανδώρα, παιδαγωγός, με εξειδίκευση στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Οι δύο εισηγήτριες διαπραγματεύθηκαν θέματα όπως τους λόγους για τους οποίους τα παιδιά βαριούνται στο σπίτι και στο σχολείο, τους τρόπους με τους οποίους οι γονείς μπορούν να τα βοηθήσουν ώστε να βρίσκουν τη λύση μόνα τους, με ποιους τρόπους οι γονείς μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπουν το σχολείο και τη μαθησιακή διαδικασία και άλλα παρόμοια ζητήματα.