ΙΕΚ Αίγινας, σεμινάριο με θέμα: "Γνώση και Διαχείριση του κρασιού στο χώρο της εστίασης". Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος.