Γενικό Λύκειο Αίγινας. Ξεκίνησε η υποβολή των μηχανογραφικών.

Γενικό Λύκειο Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Οι διαδικασίες για την υποβολή του Μ.Δ. άρχισαν  από την Τετάρτη 21 Ιουνίου και λήγουν την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017.
Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους από την Τετάρτη 21 Ιουνίου και μετά για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό :
- θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://exams.it.minedu.gov.gr, να μελετούν το Μ.Δ. και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις .
- στη συνέχεια και μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ αντίστοιχα, θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να τροποποιούν το Προσωρινό Μ.Δ. ή/και να προχωρήσουν τελικά στην οριστική υποβολή  
- μέσα στην προθεσμία δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουλίου, εφόσον κάποιος υποψήφιος μετανιώσει και θέλει να τροποποιήσει το Μ.Δ., απευθύνεται στο Λύκειό του, ακυρώνεται το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. και υποβάλλει εκ νέου Μ.Δ.


Αν πρόκειται για υποψηφίους (ημερήσιων ΓΕΛ ετών 2015 ή 2016) για το ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων, αυτοί οι υποψήφιοι μπορούν να προσέρχονται για να δημιουργήσουν το δικό τους προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) στο  ΓΕΛ Αίγινας


Ο Διευθυντής  
Πούντος Γιάννης