ΙΕΚ Αίγινας. Επείγουσα ανακοίνωση προς υποψήφιους εκπαιδευτές.

ΙΕΚ Αίγινας. Επείγουσα ανακοίνωση προς υποψήφιους εκπαιδευτές.
Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου των Δημοσίων ΙΕΚ  που αφορά στην πρόσληψη των εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των ΔΙΕΚ  Χειμερινού εξαμήνου 2017β και Εαρινού Εξαμήνου 2018α.
Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων:
από 08/08/2017 ώρα 15:00 έως 24/08/2017 ώρα 15:00
Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων :
https://mis.inedivim.gr

Για το Δ.ΙΕΚ Αίγινας
Ο διευθυντής,
Βάρτζελης Παναγιώτης