Δ.Ι.Ε.Κ. Αίγινας. Επείγουσα ανακοίνωση. Έναρξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψήφιων σπουδαστών στα δημοσία ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) εξάμηνου 2017 Β'

Δ.Ι.Ε.Κ. Αίγινας. Επείγουσα ανακοίνωση.

Έναρξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψήφιων σπουδαστών στα δημοσία ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) εξάμηνου 2017 Β.

Στο σύνδεσμο:

https://diek.it.minedu.gov.gr

γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων που ενδιαφέρονται να εγγραφούν, μετά από διαδικασία επιλογής, στο Α’ εξάμηνο ειδικοτήτων που έχουν προκηρυχθεί στα Δημόσια ΙΕΚ (Δ.ΙΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το  εξάμηνο κατάρτισης 2017Β.

Το ηλεκτρονικό σύστημα ανοίγει τη Παρασκευή 25/8/2017 και ώρα 14:00 και θα κλείσει  τη Παρασκευή  1/9/2017 και  ώρα 10.00.

Για το Δ.ΙΕΚ. Αίγινας,
Βάρτζελης Παναγιώτης.