Εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο δύο νέες ειδικότητες στο ΕΠΑΛ Αίγινας.


Στην έγκριση δύο νέων ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν στο ΕΠΑΛ Αίγινας προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασής του. Με έγγραφό της η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, το οποίο είχε ως θέμα την προσθήκη ειδικοτήτων στο ΕΠΑΛ Αίγινας, το Σώμα ενημερώθηκε ότι η υπηρεσία εισηγήθηκε την προσθήκη ειδικοτήτων σε τομείς που λειτουργούν στο ΕΠΑΛ Αίγινας, οι οποίες καταχωρήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα myschool, σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Οι ειδικότητες είναι οι ακόλουθες:

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
1.Ειδικότητα Υπαλλήλου Τουριστικών Επιχειρήσεων στον Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας,
2.Ειδικότητα Τεχνικού Οχημάτων στον Τομέα Μηχανολογίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο έγγραφο, η πρόταση στηρίχτηκε στην αναγκαιότητα συνέχισης φοίτησης των μαθητών που προάγονται από την Β ́ τάξη των τομέων που ήδη λειτουργούν. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία με 12 υπερ, εκφράζονταν την σύμφωνη γνώμη του για την προσθήκη των ειδικοτήτων στο ΕΠΑΛ Αίγινας.