"Δεξιότητες". Ομάδες πρώτης γραφής, ανάγνωσης και μαθηματικού λογισμού.


Η υπεύθυνη του θεραπευτηρίου "Δεξιότητες λόγου, έκφρασης και πράξης", κ. Τζήκα Βασιλική, προλογίζοντας τις ομάδες πρώτης γραφής, ανάγνωσης και μαθηματικού λογισμού που θα ξεκινήσουν μετά το Πάσχα, εστίασε την προσοχή των γονέων στις δεξιότητες που αποτελούν την απαραίτητη βάση πάνω στην οποία θα δομηθεί ο γραμματισμός του παιδιού, δηλαδή η ικανότητά του να διαβάζει και να γράφει.

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε η εργοθεραπεύτρια του θεραπευτηρίου, η κ. Χαλδαίου Ευφημία, η οποία ανέλυσε τις δεξιότητες που καλείται ο μαθητής του νηπιαγωγείου να "κατακτήσει", προκειμένου να καταστεί ικανός να μάθει ανάγνωση και γραφή, ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις της Α’ δημοτικού.