Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ στην Αίγινα.

Δελτίο Τύπου.
Στα πλαίσια της προώθησης της συνεργασίας με στόχο την καινοτομία στην εκπαίδευση το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο της Κυψέλης συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+  για την περίοδο 2017-2019.

Το πρόγραμμα ERASMUS+ χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. προσφέρει  δυνατότητες ανάπτυξης δραστηριοτήτων στους μαθητές , στους εκπαιδευτικούς και στην ευρύτερη κοινότητα.
Συντονιστικό Σχολείο στην δράση ΚΑ2 που είμαστε εταίροι είναι το ολλανδικό σχολείο και συμμετέχουν σχολεία από την Ιρλανδία, Εσθονία, Τσεχία, Ισπανία  και Τουρκία με θέμα “Development of teaching and learning techniques for European Primary Schools within a design and technology context”  . Στόχος αυτής της κοινής συνεργασίας είναι οι μαθητές μας να αξιοποιήσουν  τις ικανότητες τους και  τις δεξιότητες τους, ξεφεύγοντας από τη στείρα απομνημόνευση γνώσεων από τα βιβλία. Ανταλλάσουν γνώσεις και απόψεις μέσω skype  με συνομηλίκους τους από άλλες χώρες. Δίνεται  η δυνατότητα στο εκπαιδευτικό προσωπικό να επισκέπτεται σχολεία, να γνωρίζει διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας και νέες πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν και στο δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα. Στην σύμπραξη στρατηγικής μεταξύ των σχολείων έχουν  ενταχθεί από την αρχή του διδακτικού έτους σαν δορυφορικά σχολεία του Βαθέος και του Αγκιστρίου.

Την εβδομάδα από τις 16 έως τις 20 Απριλίου θα επισκεφτούν τα σχολεία μας 13 ξένοι εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων για να παρακολουθήσουν την πορεία των εργασιών μας και να μας παρουσιάσουν κατασκευές από τις χώρες τους.

Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων  έχει αναρτηθεί στο site του σχολείου μας (ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ). Επίσης υπάρχει και το site που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για το πρόγραμμα http//teps –erasmusplus.eu.

Εκεί μπορείτε να παρακολουθήσετε κατασκευές από όλες τις συνεργαζόμενες χώρες. Ακολουθήστε μας.
Η συντονίστρια του προγράμματος
Σταυρούλα Ρουσσέα