Στο δημοτικό σχολείο Βαθέος συνεχίστηκε το πρόγραμμα ERASMUS+.


Στο δημοτικό σχολείο Βαθέος συνεχίστηκε εχθές το πρόγραμμα ERASMUS+. Το πρόγραμμα περιελάμβανε την επίσκεψη 13 ξένων εκπαιδευτικών, διαφόρων ειδικοτήτων στο σχολείο της Κυψέλης και στα σχολεία-δορυφόρους, δημοτικά Αγκιστρίου και Βαθέος. Η διευθύντρια του σχολείου κυρία Λίλη Βογιατζή παρουσίασε τους στόχους του προγράμματος, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτό ξεκίνησε όταν η ίδια ήταν διευθύντρια στο δημοτικό σχολείο Κυψέλης.

Μάλιστα, ένας από τους μαθητές της τρίτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Βαθέος κατασκεύασε ένα τεχνολογικό κουτί το οποίο θα αξιοποιηθεί από το πρόγραμμα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ERASMUS+. Στο Aegina Portal μίλησαν, επίσης, οι εκπαιδευτικοί κυρίες Μαρία Τσαρνά και Σταυρούλα Κοντράρου Ρουσσέα.

Σήμερα οι ξένοι εκπαιδευτικοί που επισκέφθηκαν την Αίγινα στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ θα έχουν συνάντηση με τους συντονιστές και θα συζητήσουν τον προγραμματισμό των επόμενων επισκέψεων.