Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών δημοσίων ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών δημοσίων ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) χειμερινού εξαμήνου 2018β & εαρινού εξαμήνου 2019α
Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου των Δημοσίων ΙΕΚ που αφορά στην πρόσληψη των εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 5697/336/02.08.2018 απόφαση του Δ.Σ., απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των ΔΙΕΚ Χειμερινού εξαμήνου 2018 Β και Εαρινού Εξαμήνου 2019 Α.
Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων:  06/08/2018 ώρα 15:00 έως 24/08/2018 ώρα 15:00
Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων :  https://mis.inedivim.gr
Οι προϋπηρεσίες των εκπαιδευτών διατίθενται στο Δ.ΙΕΚ Αίγινας καθημερινά 9:00’-15:00’
Για το Δ.ΙΕΚ Αίγινας,
Ο Δ/ντής
Βάρτζελης Παναγιώτης