Ανακοίνωση του 2ου Γυμνασίου Αίγινας για το πρόγραμμα της Δευτέρας 1ης Οκτωβρίου.

Μετά από πολλά τηλεφωνήματα που δεχθήκαμε ανακοινώνουμε στους μαθητές του 2ου Γυμνασίου Αίγινας και στους γονείς τους, ότι τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου θα ισχύσει το ίδιο ωρολόγιο πρόγραμμα με αυτό της προηγούμενης Δευτέρας (24/9). Τα τμήματα της Β΄και Γ΄τάξης θα σχολάσουν την έκτη ώρα (13.15) και τα τμήματα της Α΄ τάξης την πέμπτη ώρα (12.30).