Ενημέρωση ΙΕΚ Αίγινας για την έναρξη του εαρινού εξαμήνου 2019 Α.

Σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη του εαρινού εξαμήνου 2019 Α, αρχίζει την 25 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα.
Ο Δ/ντής
Απόστολος Αποστολάκης