Η Αίγινα στους 114 δήμους της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης.

Η Αίγινα βρίσκεται ανάμεσα στους 114 δήμους, στους οποίους θα εφαρμόζονται οι προβλέψεις της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, από το σχολικό έτος 2019-2020. Η απόφαση δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ χθες.