Ανακοίνωση για τις οριστικές εγγραφές στο ΕΠΑΛ Αίγινας.

Οι κηδεμόνες που ολοκλήρωσαν την ηλεκτρονική εγγραφή, οφείλουν να παρουσιαστούν στο ΕΠΑΛ Αίγινας για την οριστική εγγραφή από την 20η έως την 28η Ιουνίου 2019.
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την οριστική εγγραφή:
 
Για την Α’ Τάξη:
· Ταυτότητα κηδεμόνα
· 2 φωτογραφίες
· Εκτύπωση της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής (για όσους έκαναν την αίτηση μόνοι τους)
 
Για την Β’ και Γ’ τάξη:
· Ταυτότητα κηδεμόνα
· Εκτύπωση της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής (για όσους έκαναν την αίτηση μόνοι τους)
 
Δεύτερη φάση εγγραφών για όσους δεν πρόλαβαν τις ημερομηνίες της ηλεκτρονικής εγγραφής από 25 έως 28 Ιουνίου.