"Από τον Μικρόκοσμο στον Μακρόκοσμο και το Σύμπαν". Το Θερινό Σχολείο για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου στην Αίγινα 26-30 Αυγούστου στο ΓΕΛ.

Γενικό Λύκειο Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Το  Εθνικό Κέντρο Έρευνας των Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών  πραγματοποιούν το Θερινό Σχολείο για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου στην Αίγινα  26-30 Αυγούστου 2019.

Στο Γενικό Λύκειο Αίγινας με θέμα: Από "Από τον Μικρόκοσμο στον Μακρόκοσμο και το Σύμπαν".

Σκοπός του θερινού σχολείου είναι η διδασκαλία της φυσικής να καταστήσει τους μαθητές ικανούς να εκτιμούν το φυσικό κόσμο και να συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων σχετικών με τις μεταβολές, που η ανθρώπινη δραστηριότητα επιφέρει σε αυτόν, χρησιμοποιώντας την επιστημονική γνώση, αναγνωρίζοντας ερωτήματα και εξάγοντας συμπεράσματα που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα.
Στόχος του Θερινού σχολείου είναι να μελετούν και να αξιολογούν τα δεδομένα που έχουν συλλέξει από την παρατήρηση, την πειραματική διαδικασία, να χρησιμοποιούν την επιστημονική γνώση και μέθοδο καθώς και τις έννοιες που τις περιέχουν, να εφαρμόζουν τις γνώσεις στις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Τα θερινά σχολεία της Ε.Ε.Φ. απευθύνονται σε απόφοιτους της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Γυμνασίου και Α΄, Β και Γ΄ τάξης Λυκείου και θα πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών δασκάλων.
Η συμμετοχή για τους μαθητές της Αίγινας είναι δωρεάν.