Σχολική μελέτη, από τις "Δεξιότητες λόγου, έκφρασης και πράξης".


Μία νέα υπηρεσία ξεκίνησε να λειτουργεί στο θεραπευτήριο "Δεξιότητες λόγου, έκφρασης και πράξης". Πρόκειται για τα τμήματα σχολικής μελέτης, που θα λειτουργούν κάθε απόγευμα 2-4 μ.μ. το πρώτο και 4-6 μ.μ. το δεύτερο.

Πρόκειται για την προετοιμασία του παιδιού σε όλα τα σχολικά μαθήματα, με σκοπό την εκπαίδευσή του στην οργάνωση, αλλά και στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του απώτερου σκοπού, δηλαδή την αυτόνομη μελέτη των μαθημάτων του. Για το σκοπό αυτό το θεραπευτήριο έχει δημιουργήσει ένα ειδικό τετράδιο, όπου τα παιδιά καταγράφουν τα μαθήματα της επόμενης ημέρας.

Η υπεύθυνη του θεραπευτηρίου, Βασιλική Τζήκα, ειδική παιδαγωγός, φιλόλογος και εκπαιδευτικός αυτόνομης διαβίωσης, είπε ότι στο πλαίσιο της διδασκαλίας περιλαμβάνεται μία αίθουσα η οποία είναι κατάλληλα διαμορφωμένη, για να μην αποσπά τη προσοχή του παιδιού, στην οποία υπάρχει επαρκής χώρος και κατάλληλος φωτισμός. Επίσης, χρησιμοποιούνται κάποια ειδικά φουσκωτά μαξιλαράκια με ανάγλυφη επιφάνεια, που βοηθά τα παιδιά να παραμείνουν για περισσότερη ώρα σταθερά στην καρέκλα τους και να μην διασπάται η προσοχή τους.

Τα μαθήματα γίνονται από εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όχι όμως διδάσκοντας τα παιδιά, αλλά βοηθώντας τα να βρουν τα ίδια τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να έχουν οι ενδιαφερόμενοι από την κ. Βασιλική Τζήκα στο τηλέφωνο: 6976081077.