Σε κατάληψη το Γενικό Λύκειο Αίγινας. Ποια είναι τα αιτήματα των μαθητών.


Σε κατάληψη είναι από σήμερα το Γενικό Λύκειο Αίγινας. Τα αιτήματα των μαθητών είναι τα ακόλουθα:
  • Καθαρισμός τάξεων ανά 2 ώρες και απολύμανση.
  • Τάξεις με λιγότερα άτομα για την αποφυγή κρουσμάτων.
  • Σταθερό σύστημα εξεταστικής πανελλαδικών και εξεταστέας ύλης.
  • Έλλειψη στοιχειώδη εξοπλισμού τάξεων.
  • Οργάνωση ελέγχου και προσαρμογής του επιπέδου της τράπεζας θεμάτων, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στο μέσο μαθητικό επίπεδο.