"Δεξιότητες ... λόγου, έκφρασης και πράξης." Βιωματική ομάδα για εκπαιδευτικούς και γονείς, σχετικά με τα όρια στα παιδιά.

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου και ώρα 17:00 -18:30 στο θεραπευτήριο "Δεξιότητες" θα πραγματοποιηθει βιωματική ομάδα για εκπαιδευτικούς και γονείς, σχετικά με τα όρια στα παιδιά.
Η ομάδα θα αποτελείται από 6-7 άτομα.

Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 6976 081 077, Τζήκα Βασιλική.