Ενημέρωση Δ.Ι.Ε.Κ. Αίγινας. Τελικές εξετάσεις εξάμηνου 2020 Β'.

Ενημέρωση Δ.Ι.Ε.Κ. Αίγινας. Τελικές εξετάσεις εξάμηνου 2020 Β'.
Συμφωνά με το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης των Δ.Ι.Ε.Κ. την επομένη εβδομάδα ολοκληρώνονται τα μαθήματα του εξάμηνου 2020Β'. Οι τελικές εξετάσεις θα διεξαχθούν μονό με την εκπόνηση γραπτών εργασιών, που θα δοθούν στους καταρτιζόμενους από τους εκπαιδευτές. Από Δευτέρα 25/01/2021 - Παράδοση εργασιών μέχρι 04/02/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες: Εκπαιδευτές - Γραμματεία ΙΕΚ.
Ευχαριστώ
Εκ της διευθύνσεως