Ανακοίνωση για την έναρξη ενισχυτικής διδασκαλίας στο ΕΠΑΛ Αίγινας.

ΕΠΑΛ Αίγινας. Ανακοίνωση
Ενημέρωση προς τους μαθητές του ΕΠΑΛ Αίγινας και την εκπαιδευτική κοινότητα της Αίγινας.

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΕΠΑΛ Αίγινας ξεκίνησε η υλοποίηση προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας, με σκοπό την παροχή επιπλέον βοήθειας σε μαθητές που θα εξεταστούν για τα μαθήματα "Γραμμικό Σχέδιο" και "Ελεύθερο Σχέδιο. Τα μαθήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας θα διεξάγονται μετά το πέρας του ημερήσιου προγράμματος των μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας webex.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του προγράμματος "Μια Νέα Αρχή για τα ΕΠΑΛ" , τοποθετήθηκε ψυχολόγος για υποστήριξη στο ΕΠΑΛ Αίγινας. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είναι διαθέσιμη στο γραφείο της στο σχολείο μας, και εξ’ αποστάσεως αν ζητηθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το σχολείο: 22970 27519.

Ο Διευθυντής
Χρήστος Λίτος