"Αλλάζοντας Συμπεριφορές… Αλλάζουμε το μέλλον". Το γυμνάσιο Μεσαγρού συμμετέχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ανακύκλωση.

Γυμνάσιο Μεσαγρού. Δελτίο Τύπου.
Την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 οι μαθητές/τριες του σχολείου μας παρακολούθησαν διαδικτυακά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: "Ανακύκλωση – Αλλάζοντας Συμπεριφορές… Αλλάζουμε το μέλλον", από την εκπρόσωπο της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης κα. Κατερίνα Πελεκάση.

Το πρόγραμμα, σχεδιασμένο, ώστε να υλοποιείται προσαρμοσμένο στις συνθήκες που επιβάλλονται από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας webex, περιλάμβανε παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού (powerpoint και προβολή video), το περιεχόμενο της οποίας, συνοπτικά, αναφέρθηκαν τα εξής: τα προβλήματα που προκύπτουν στο αστικό και φυσικό περιβάλλον από τη μη ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, βασικές έννοιες όπως η πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση, καθώς και τις πρακτικές εφαρμογές αυτών. Ακόμα, παρουσιάστηκε η λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης συσκευασιών, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν οι μαθητές/εκπαιδευτικοί και οι οικογένειές τους να συμμετέχουν σωστά και ολοκληρωμένα στα προγράμματα ανακύκλωσης, που υλοποιούνται από το σχολείο και το δήμο τους.

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων